Infrastruktura uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Infrastruktura uczelni

FutureLAB is a laboratory of new materials, sensors and wireless systems

Politechnika Gdańska zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zamierzające wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty lub usługi.

Nowoczesne laboratoria świadczące usługi komercyjne

W zakładce Biznes znajdują się informacje na temat nowoczesnych laboratoriów Uczelni, świadczących usługi komercyjne:

Sprofilowane oferty badawczo-projektowe

Sprofilowane oferty badawczo-projektowe skierowane do lokalnych firm, oferują również poszczególne katedry wydziałowe.

Dla firm, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami wirusa COVID-19, usługi wspierające świadczyć będzie Instytut Technologii Maszyn i Materiałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa tj.:

  • prace badawcze i projektowe związane obróbką skrawania i obróbką elektroerozyjną oraz programowaniem przedmiotów o powierzchniach swobodnych z zastosowaniem obrabiarek CNC sterowanych wieloosiowo oraz przedmiotów o złożonych elementach konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody indeksowania;
  • badania w dziedzinie materiałoznawstwa dotyczące oceny materiałowej prototypów oraz usługi na zrobotyzowanym stanowisku do spawania laserowego o mocy lasera 6kW.

Kontakt: tadeusz.bochenski@pg.edu.pl

Kontakt: wkielcz@pg.edu.pl

Portal Most Wiedzy

Odnalezienie konkretnej oferty lub infrastruktury badawczej, a także informacji na temat danych kontaktowych z właściwą jednostką naukowo-badawczą Politechniki Gdańskiej ułatwia uczelniana platforma MOST Wiedzy.