Usługi dla biznesu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Usługi dla biznesu

W ramach usług dla biznesu Politechnika Gdańska oferuje m.in. zamawiane projekty grupowe studentów, czyli przedsięwzięcia informatyczne realizowane przez grupy studentów m.in. na rzecz zewnętrznych klientów - przedsiębiorców. Efekt współpracy stanowi innowacyjny produkt, do którego przedsiębiorstwo może nabyć prawa do wyniku lub licencję na stosowanie wyniku projektu.

Przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty lub usługi, mogą skorzystać z oferty infrastrukturalnej uczelni – nowoczesnych laboratoriów komercyjnych lub dedykowanych usług świadczonych przez poszczególne katedry wydziałowe.

Politechnika Gdańska świadczy także usługi doradcze. Konsultacje różnych wydziałów i jednostek uczelni prowadzone są w formie zdalnej i mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani, bez konieczności rejestrowania się lub po indywidualnym ustaleniu terminu konsultacji.

Rejestracji wymaga udział w oferowanych przez uczelnię szkoleniach online z zakresu pozyskiwania grantów badawczych. Są to szkolenia zamknięte z limitem osób uczestniczących.

Zamawiane projekty grupowe studentów

Usługi doradcze

Infrastruktura uczelni

Pozyskiwanie grantów badawczych