Roadcode | Politechnika Gdańska

Treść strony

Roadcode

Roadcode

Simple Engineering

Roadcode to innowacyjna platforma internetowa, stanowiąca przełom w procesie cyfryzacji branży infrastrukturalnej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, Roadcode umożliwia szybkie wyodrębnianie, grupowanie oraz przetwarzanie kluczowych informacji z projektów budowlanych.

Nasza platforma skoncentrowana jest na skutecznym rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w branży budowlanej, eliminując konieczność ręcznej pracy nad dokumentacją i analizy projektów. Automatyzacja procesów zastępuje czasochłonne praktyki, które obciążają inżynierów, projektantów, urzędników oraz inne zaangażowane osoby.

To wszystko dzięki inteligentnemu modelowaniu i raportowaniu opartemu na plikach graficznych, dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych, które stanowią fundament dzisiejszego budownictwa.

O zespole startupowym

Nasz zespół, z korzeniami rodzinnymi w dziedzinie informatyki, inżynierii lądowej i mechanicznej, stanowi zintegrowane zaplecze ekspertów z bogatym dziedzictwem zawodowym. Łączymy różnorodne umiejętności i perspektywy, co umożliwia nam dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów.

Pierwszym członkiem jest inżynier budownictwa z uprawnieniami, posiadający kompleksowe doświadczenie od projektowania przez realizację do odbiorów inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi wysokich prędkości, lotniska i tunele. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zarządzaniu projektami oraz informatyce. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w największych firmach budowlanych w Polsce, takich jak Budimex, Strabag, Skanska, a obecnie Europrojekt Gdańsk.

Kolejnym członkiem jest inżynier informatyki i magister elektroniki, aktualnie doktorant w dziedzinie Informatyki Technicznej i Telekomunikacji. Jest założycielem firmy ATZ, która zrealizowała projekty informatyczne dla renomowanych klientów. Jego doświadczenie obejmuje prace w PWPW, gdzie rozwijał oprogramowanie Sigillum jako full-stack developer, oraz w CISCO, gdzie pracował nad aplikacją Webex jako inżynier danych. W trakcie studiów pełnił funkcję przewodniczącego ESN Gdańsk, zarządzając interdyscyplinarnym zespołem studenckim.

Trzecią członkinią jest studentka wydziału mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Była członkinią kadry narodowej w żeglarstwie, reprezentując kraj w klasie Nacra 15. Obecnie zajmuje się prowadzeniem mediów społecznościowych Sekcji Narciarsko Snowboardowej PG oraz zespołu frisbee-ultimate Sarny Północy. Zdobywała doświadczenie jako administrator fanpage'u organizacji studenckiej ESN Gdańsk, a w naszym zespole odpowiada za wizerunek i social media.

Oczekiwania i potrzeby zespołu

Nasz produkt osiągnął fazę zakończonego MVP i z powodzeniem pozyskał pierwszego klienta. W ramach udziału w programie poszukujemy dostępu do wykwalifikowanych mentorów i konsultantów. Celem udziału w programie jest gruntowna weryfikacja i rozwinięcie naszego pomysłu oraz uszlachetnienie strategii biznesowej.

Pragniemy skorzystać z okazji programu w celu zgłębienia skutecznych metod dotarcia do klientów oraz zdobycia wiedzy na temat różnych źródeł finansowania. Naszym celem jest optymalne wykorzystanie tej platformy do doskonalenia naszych kompetencji i zdobycia kluczowych narzędzi, które pomogą w dalszym rozwoju produktu i przedsięwzięcia.

Dziedzina/kategoria projektu

Informatyka; Inżynieria lądowa i środowiskowa; Sztuczna inteligencja; Big Data