Dostępność | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dostępność

Na Politechnice Gdańskiej większość budynków jest dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami ruchu. Udogodnienia dotyczą zastosowania podjazdów, platform przyschodowych oraz wind. W każdym budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Domy Studenckie posiadają pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka PG (w tym filie Wydziałowe) dysponuje urządzeniami powiększającymi  tekst (lupy, elektroniczne lupy), komputerem przystosowanym do obsługi przez osoby słabowidzące lub na wózku inwalidzkim. Uczelnia zapewnia również wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej.