Kandydaci na studia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kandydaci na studia

Celem Politechniki Gdańskiej jest systematyczna niwelacja barier, które mogą być uciążliwe w procesie uczenia dla osób z niepełnosprawnościami tj. m.in.:

  • zapewnienie dostępności każdego budynku Politechniki Gdańskiej dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
  • zapewnienie studentom  korzystającym z aparatów słuchowych dostępu do urządzeń wyposażonych w pętlę indukcyjną,
  • dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób słabowidzących oraz niewidomych

W celu weryfikacji barier, jakie mogą wystąpić na etapie studiowania na poszczególnych kierunkach studiów prosimy o kontakt z dziekanatami wydziałów.

Dziekanaty

Wydział Architektury
Gmach Główny, pok. 314
tel. (58) 347 22 02
e-mail: dziekan-arch@pg.edu.pl

Wydział Chemiczny
Budynek Chemii C, pok. 4-6 oraz 106
tel. (58) 348 62 24
e-mail: dziekanat@chem.pg.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Główny Wydziału EiA, pok. E44 – E48
tel. (58) 347 13 86
e-mail: dziekanat@ely.pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Nowy budynek ETI, pok. 145, 147, 149
tel. (58) 347 17 62
e-mail: dziekanat@eti.pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pok. 102
tel. (58) 347 20 06
e-mail: dziekanat@mif.pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, pok. 158-159
tel. (58) 348 61 66
e-mail: kamila.kaczmarek@wilis.pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek nr 40, pok. 221
tel. +48 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach ZiE, pok. 115
tel. (58) 347 14 37
e-mail: dziekanat@zie.pg.edu.pl