Ankieta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ankieta

W trosce o jak najwyższy stopień efektywności działań Politechniki Gdańskiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami została przygotowana ankieta, której każdorazowe wypełnienie pozwoli nam sprawniej likwidować istniejące bariery i dostosowywać uczelnię do szczególnych potrzeb każdego człowieka. 

Wypełnij ankietę