Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Wydział Mechaniczny

Opis studiówCelem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy, a zatem i nowych kwalifikacji, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania konstrukcji, komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, komputerową symulacją zagadnień mechaniki, obliczeniami wytrzymałości maszyn oraz podstawami optymalizacji w procesie projektowania.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

studia wznawiane są okresowo, po przyjęciu zgłoszeń minimum 12 kandydatów

Opłaty

4000 zł. za całość studiów

Informacje i zgłoszenia

Sekretariat
Budynek Hydromechaniki
Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, pok. 18
dr inż. Marzena Banaszek
tel. 48 58 347 21 99
e-mail: banaszek@mech.pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Marzena Banaszek

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/podyplomowe-i-szkolenia/