Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

ProfileCelem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy, a zatem i nowych kwalifikacji, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania konstrukcji, komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, komputerową symulacją zagadnień mechaniki, obliczeniami wytrzymałości maszyn oraz podstawami optymalizacji w procesie projektowania.
Period

2 semestry

Start date

studia wznawiane są okresowo, po przyjęciu zgłoszeń minimum 12 kandydatów

Costs

4000 zł. za całość studiów

Information

Sekretariat
Budynek Hydromechaniki
Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, pok. 18
dr inż. Marzena Banaszek
tel. 48 58 347 21 99
e-mail: banaszek@mech.pg.edu.pl

Manager

dr inż. Marzena Banaszek

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/podyplomowe-i-szkolenia/