Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Matematyka dla nauczycieli

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Opis studiówStudia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Czas trwania

3 semestry

Data rozpoczęcia

wrzesień 2018 r.

Liczba godzin

410 godzin, w tym 60 godzin praktyki przedmiotowej

Opłaty

7500 zł. za całość studiów podyplomowych

Informacje i zgłoszenia

Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pokój 102
tel. 48 58 348 60 82; 48 58 347 20 06
e-mail: podyplomowe@mif.pg.gda.pl

Kierownik

dr hab. Zdzisław Dzedzej

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://ftims.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-ftims/matematyka-dla-nauczycieli