Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Energetyka jądrowa

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ProfileStudia podyplomowe przygotowują kadrę inżynieryjno-techniczną oraz administracyjną do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, która umożliwi im ponadto zatrudnienie przy projektowaniu i budowie elementów układów technologicznych oraz przy nadzorze eksploatacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ze względu na przewidywane pilne potrzeby w dziedzinie szkolenia kadr, absolwenci studiów będą mogli aktywnie włączyć się w proces organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz staży w różnych kierunkach specjalistycznych, niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a następnie eksploatacji elektrowni jądrowej.
Period

2 semestry

Start date

październik 2016 r.

Hours

183 godziny

Costs

2600 zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty)

Information

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
gmach im. prof. Kazimierza Kopeckiego, pokój E-309
tel. 48 58 347 62 93
e-mail: agnieszka.kaczmarek@pg.gda.pl
http://eia.pg.edu.pl/spej/

Manager

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
e-mail: agnieszka.kaczmarek@pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://eia.pg.edu.pl/spej/