Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie projektami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileAbsolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika - lidera projektu (ang. Project Manager) lub do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności sprawnego zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk (w tym wg PMBOKRGuide; PRINCE2T, wg IPMA; SCRUM), nowoczesnego oprogramowania, a także w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

180

Costs

5880 zł za całe studia (w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 200zł - w przypadku niepodjęcia studiów nie ulega zwrotowi)

Information

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
pokój 817 Gmach B. (budynek nr 10),

tel. 48 58 347 24 55
e-mail: mre@zie.pg.gda.pl

Manager

dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. uczelni
tel. 48 58 347 15 24
e-mail: mwir@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-projektami/