Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie projektami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileAbsolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika – lidera projektu lub do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności sprawnego zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk (w tym wg PMBOK®Guide; PRINCE2™, wg IPMA) oraz w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów.
Period

2 semestry

Start date

Po skompletowaniu grupy

Hours

180 godzin

Costs

5 680 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

Barbara Szafrańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79, pok. 12
tel. 48 512 436 138
fax 48 58 348 60 09
e-mail: bsz@zie.pg.gda.pl

Manager

dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG
tel. 48 58 347 15 24
e-mail: mwir@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-projektami/