Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zamówienia publiczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówCelem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich procedur, organizacji oraz kontroli. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych w przedsiębiorstwach.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2018 r.

Liczba godzin

172 godziny

Opłaty

1750 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

Beata Jasudowicz
Wydział Zarządzania i Ekonomii, pok. 518
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 22 70
fax 48 58 347 24 53
e-mail: bjas@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr Małgorzata Gawrycka
tel. 48 58 347 26 75
e-mail: mgaw@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zamowienia-publiczne/