Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Menedżerskie studia ciągłego doskonalenia w organizacji

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileAbsolwent studiów dysponuje szeroką wiedzą na temat metod i technik ciągłego doskonalenia różnych obszarów funkcjonowania organizacji bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe, czy też organ administracji publicznej. Studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz mają możliwość po zdaniu egzaminu otrzymania poniżej wypisanych certyfikatów wydanych przez Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp z o.o. • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz SCC • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 • Audyt behawioralny
Period

2 semestry

Start date

październik 2017 r.

Hours

212 godzin

Costs

2 790 zł. za semestr (możliwość płatności w ratach)

Information

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pokój 413
tel. 48 58 347 24 55
fax 48 58 58 348 60 24
e-mail: mre@zie.pg.gda.pl

Manager

dr inż. Grzegorz Zieliński
Wydział Zarządzania i Ekonomii
pokój 709 (gmach B)
tel. 48 58 347 22 28
e-mail: Grzegorz.Zielinski@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-menedzerskie-studia-ciaglego-doskonalenia-w-organizacji/