Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogiczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówCelem studiów jest przygotowanie nowych, wysoko kwalifikowanych kadr oświatowych wyposażonych w kompetencje merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych. Program studiów adresowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności do absolwentów kierunków technicznych studiów I i II stopnia, którzy po ukończeniu tych studiów zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ogólnych i zawodowych.
Czas trwania

3 semestry

Data rozpoczęcia

luty 2019 r.

Liczba godzin

280 godzin + 150 godzin praktyki

Opłaty

1 500 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

Mariola Kummer
Wydział Zarządzania i Ekonomii, pok. 407 A
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 26 23
e-mail: mku@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr Elżbieta Walkiewicz
tel. 48 58 347 22 13
e-mail: elzbieta.walkiewicz@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej:
http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-pedagogiczne/