Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Morska energetyka wiatrowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

ProfileSłuchacze studiów biorąc aktywny udział w zajęciach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej. Jest ona w części Europy najszerzej rozbudowywanym przedstawicielem OZE. W związku z tym, że UE ustaliła kwoty zielonej energii w systemie energetycznym. Państwa członkowskie UE muszą zapewnić określone pułapy energii z OZE. Opublikowana w zeszłym roku strategia energetyczna Polski zakłada w miksie energetycznym 10GW pozyskanych z MEW do roku 2040. Projekty rozwijane w Europie odbywają się przy udziale przemysły polskiego, głównie z sektora gospodarki morskiej. W Polsce produkuje się kable energetyczne, wieże, fundamenty, statki do konstrukcji obsługi farm wiatrowych. Studia dedykowane są absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania morskich farm wiatrowych.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

144

Costs

5 600 zł brutto – za całe studia

Information

mgr inż. Wojciech Olszewski, z-ca kierownika studiów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
sekretariat studiów: pokój 230
tel. 48 58 347 21 50
kom. 48 604 684 118
fax. 48 58 348 63 72
e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

Manager

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://https://oio.pg.edu.pl/mew/