[Aktualizacja 20.03.2023] Ocena śródokresowa - informacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-29

[Aktualizacja 20.03.2023] Ocena śródokresowa - informacje

foto
Chcielibyśmy poinformować, że została zaktualizowana zakładka, dotycząca oceny śródokresowej oraz szablon raportu śródokresowego doktoranta.
W dniu 16.03.2023r. w godz. 13:00-15:00 odbyło się spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku nt. oceny śródokresowej.

Prezentacja ze spotkania wraz z nagraniem jest dostępna tutaj

Wstępny harmonogram procesu oceny śródokresowej (może ulec zmianie):

  • czerwiec / lipiec 2023 - udostępnienie doktorantom eDokumentów dotyczących oceny (w systemie MojaPG),
  • do 31 sierpnia 2023 - składanie dokumentów przez doktorantów (liczy się data zatwierdzenia dokumentu w systemie przez promotora),
  • pierwsza połowa października 2023 - udostępnienie recenzji doktorantom,
  • druga połowa października 2023 - rozmowy z doktorantami,
  • pierwsza połowa listopada 2023 - wyniki oceny śródokresowej,
  • listopad 2023 - przewidywany termin zwiększenia stypendium doktoranckiego dla osób, które pozytywnie przeszły ocenę śródokresową / skreślenie z listy doktorantów osób, które negatywnie przeszły ocenę śródokresową.
838 wyświetleń