Stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-04

Stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej

foto
Informujemy o uruchomieniu akcji stypendialnej dla najlepszych doktorantów naszej Szkoły Doktorskiej realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.
W ramach konkursu oferujemy 30 stypendiów finansowanych w ramach projektu „STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” (numer projektu / umowy: PPI/STE/2020/1/00023/U/00001; nr wewnętrzny zadania:  034679, akronim: „GUT Beyond Borders”, dalej: Projekt), współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”.
Udział w konkursie wiąże się z przystąpieniem do projektu. Zasady udziału w projekcie określa  Regulamin uczestnictwa w projekcie STER (pdf, 2.56MB)
Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać doktoranci:

 • Politechniki Gdańskiej,
 • IMP PAN,
 • IBW PAN,

przyjęci do szkoły w latach 2019-2022, którzy złożyli indywidualny plan badawczy nie później niż 31 marca 2023 r. i którzy są w stanie udokumentować swoją współpracę naukową z jednostką zagraniczną.

Współpraca ta musi mieć jedną z następujących form (wystarczy spełnienie jednego z 3 poniższych kryteriów):

 1. podpisana umowa prowadząca do podwójnego doktoratu (łączony lub podwójny dyplom)
 2. realizacja pracy doktorskiej pod opieką drugiego promotora spoza Polski (który został wyznaczony przez Szkołę Doktorską nie później niż 31 marca 2023 r)
 3. wspólna publikacja naukową doktoranta z zagranicznym autorem.

Zasady aplikowania i przyznawania stypendiów określa Regulamin stypendiów NAWA 

Regulamin stypendiów NAWA (pdf, 2.18MB)
Jak i kiedy złożyć wniosek o stypendium?
 • Wnioski stypendialne będą przyjmowane w okresie 11-21 kwietnia 2023 r. 
 • Wnioski należy składać w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Szkoły wyłącznie w godzinach przyjmowania doktorantów
 • Wnioski zostaną ocenione przez komisję. Biuro nie dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków, ani ich prawidłowości.
 • Oprócz wniosku aplikant musi dostarczyć dokumenty związane z udziałem w projekcie, które opisuje Regulamin uczestnictwa w projekcie STER .
Gdzie znajdę wzory dokumentów, które powinienem / powinnam złożyć?
 Poniżej zamieszczamy szablony dokumentów do pobrania i uzupełnienia, a następnie dostarczenia do biura wraz ze stosownymi podpisami:
Ile wynosi stypendium i jak długo będzie wypłacane?
 • Stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie. Stypendium nie podlega opodatkowaniu.
 • Stypendia przyznane zostaną na okres 6 miesięcy (1 kwietnia 2023 - 30 września 2023 r.) i wypłacane będą comiesięcznie.
 
206 wyświetleń