NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji.
 

PG_go_West (01.01.2024 - 31.12.2025)

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Tytuł programu: "STER NAWA – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich"

Wysokość dofinansowania: 1 990 680,00 PLN

Nr umowy: BPI/STE/2023/1/00018/U/00001 

Tytuł projektu: „SZKOŁA DOKTORSKA PG BLIŻEJ EUROPY”

Okres realizacji: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. 

Akronim tytułu projektu: PG_go_West

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Celem projektu jest: umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej, w szczególności:

 1. doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
 2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 4. wspieranie długotrwałej współpracy z innymi szkołami doktorskimi z zagranicy;
 5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. stypendia dla najlepszych doktorantów polskich i zagranicznych prowadzących badania naukowe we współpracy z instytucjami zagranicznymi w Europie (prowadzące do wspólnych doktoratów lub publikacji);
 2. stypendia wyjazdowe dla doktorantów na staże naukowe trzymiesięczne;
 3. organizowanie pobytów zagranicznych profesorów wizytujących prowadzących zajęcia dydaktyczne w j. angielskim dla doktorantów;
 4. udział pracowników Szkoły Doktorskiej w szkoleniach międzynarodowych;
 5. organizacja spotkań networkingowych dla doktorantów;
 6. opracowanie wniosków o finansowanie projektów oraz realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze kształcenia doktorantów;
 7. opracowanie merytoryczne wspólnego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do kształcenia doktorantów;
 8. udział kadry Szkoły Doktorskiej w zagranicznych wizytach studyjnych oraz w spotkaniach promocyjnych związanych z tematyką Projektu.

Wpisy na stronie Szkoły o projekcie oraz realizowanych w jego ramach zadań


Kontakt

W razie pojawiających się pytań dot. Programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich, zachęcamy do kontaktu z biurem STER:

Monika Grzonkowska
obsługa administracyjna
tel.: +48 58 347 24 16
e-mail: ster.phd@pg.edu.pl

Agnieszka Kliem
obsługa finansowa
tel.: +48 58 348 62 33
e-mail: ster.phd@pg.edu.pl

GUT Beyond Borders (04.01.2021 - 30.09.2023)

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinansowania: 1.999.080,00 PLN
Data rozpoczęcia: 4.01.2021
Data zakończenia: 30.09.2023

Tytuł projektu: „STE(E)R-ING towards International Doctoral School” / „STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” (akronim: GUT Beyond Borders, umowa nr PPI/STE/2020/1/00023/U/00001).

Tytuł programu: "STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich"

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Celem projektu jest: umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej, w szczególności:

 1. doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

 2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;

 3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

 4. wspieranie długotrwałej współpracy z innymi szkołami doktorskimi z zagranicy;

 5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

 6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:

STER UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKÓŁ DOKTORSKICH - ULOTKA DO POBRANIA (pdf, 510.29kB)

Wpisy na stronie Szkoły o projekcie oraz realizowanych w jego ramach zadań