[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci IV roku] Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-04

[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci IV roku] Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

photo

Z uwagi na to, że dla drugiego naboru kształcenia w szkole (r.a. 2020/2021) zbliża się termin zakończenia kształcenia i związany z tym termin złożenia rozprawy doktorskiej wskazany w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB), uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem szkoły (§23) w uzasadnionych przypadkach termin złożenia rozprawy doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta.

Jednorazowo przedłużenia udziela się o czas wskazany we wniosku, lecz nie dłużej niż o rokŁączny okres przedłużenia nie może być dłuższy niż dwa lata.

Wnioski od zainteresowanych doktorantów IV roku będą przyjmowane przez system MojaPG do 15.07.2024 (doktoranci mający w swoim IPB wskazaną wcześniejszą datę muszą to zrobić odpowiednio wcześniej, aby uniknąć skreślenia z listy doktorantów w wyniku niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie), wyłącznie po zaliczeniu wszystkich elementów kształcenia przewidzianych programem kształcenia, w tym zaliczeniu egzaminu doktorskiego (w terminie wskazanym w osobnym wpisie) lub - w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie - po 15.09.2024.

Dokumenty wymagane przy składaniu eDokumentu:

  • Wniosek dotyczący przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej- wzór dostępny na stronie internetowej  w zakładce > Do pobrania
  • Zaktualizowany Indywidualny Plan Badawczy- Powinien zawierać informację o dotychczas wykonanej pracy zgodnie z IPB w ciągu 4 lat kształcenia, publikacje, wszystkie działania badawcze zaplanowane na okres przedłużenia, kluczowe etapy, określone rezultaty wraz z terminami ich realizacji
  • Kopia protokołu egzaminu doktorskiego
  • Sprawozdanie z realizacji badań od ostatniego przedłużenia (w przypadku kolejnego przedłużenia).
510 wyświetleń