[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci IV roku] Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-04

[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci IV roku] Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

photo

Z uwagi na to, że dla drugiego naboru kształcenia w szkole (r.a. 2020/2021) zbliża się termin zakończenia kształcenia i związany z tym termin złożenia rozprawy doktorskiej, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem szkoły (§23) w uzasadnionych przypadkach termin złożenia rozprawy doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta.

Jednorazowo przedłużenia udziela się o czas wskazany we wniosku, lecz nie dłużej niż o rokŁączny okres przedłużenia nie może być dłuższy niż dwa lata.

Wnioski od zainteresowanych doktorantów IV roku będą przyjmowane przez system MojaPG do 15.07.2024, wyłącznie po zaliczeniu wszystkich elementów kształcenia przewidzianych programem kształcenia, w tym zaliczeniu egzaminu doktorskiego (w terminie wskazanym w osobnym wpisie) lub - w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie - po 15.09.2024.

Dokumenty wymagane przy składaniu eDokumentu:

  • Wniosek dotyczący przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej- wzór dostępny na stronie internetowej  w zakładce > Do pobrania
  • Zaktualizowany Indywidualny Plan Badawczy- Powinien zawierać informację o dotychczas wykonanej pracy zgodnie z IPB w ciągu 4 lat kształcenia, publikacje, wszystkie działania badawcze zaplanowane na okres przedłużenia, kluczowe etapy, określone rezultaty wraz z terminami ich realizacji
  • Kopia protokołu egzaminu doktorskiego
  • Sprawozdanie z realizacji badań od ostatniego przedłużenia (w przypadku kolejnego przedłużenia).
341 wyświetleń