[Kandydaci] 22 kwietnia ruszył nabór rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej! | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-08

[Kandydaci] 22 kwietnia ruszył nabór rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej!

photo

Drodzy Kandydaci,

w związku z wydaniem przez Rektora Zarządzenia nr 19/2024 w sprawie: ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025, publikujemy informację na temat rozpoczynającego się wkrótce naboru do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku - Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego, który będzie prowadzony w oparciu o Zasady rekrutacji przyjęte uchwałą Senatu nr 413/2023/XXV z dn. 22 listopada 2023 r.

Nagranie oraz prezentacja ze spotkania informacyjnego dla kandydatów do Szkoły.


Informacja na temat naboru

Rekrutacja standardowa ruszyła w poniedziałek, 22 kwietnia.

Jest to pierwszy raz, kiedy kandydaci skorzystają z nowego elektronicznego systemu rekrutacyjnego PG, który został stworzony przez pracowników Centrum Usług Informatycznych PG (CUI) we współpracy z biurem Szkoły Doktorskiej.

Przyjmowanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej w elektronicznym systemie rekrutacyjnym potrwa do 13 maja (poniedziałek), do godz. 11:00. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy załączyć do swojej aplikacji w formie skanów.

UWAGA! W dniach 1-3.05.2024 biuro nie będzie przyjmować dokumentów i odpowiadać na maile -> długi weekend.

Uwaga! Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej płatnej na konto wskazane w systemie rekrutacyjnym. Dla naboru standardowego jest to kwota – 300 PLN.


Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien zapoznać się z całą zawartością zakładki Kandydaci, oraz opublikowanymi podstawami prawnymi:

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja standardowa na r.a. 2024/2025, gdzie zamieszczony został szczegółowy harmonogram rekrutacji z wszystkimi datami granicznymi, których kandydat powinien przestrzegać, a także w zakładce Przebieg rekrutacji, gdzie krok po kroku wyjaśniamy cały proces i podkreślamy najważniejsze informacje, a także prezentujemy listy potencjalnych promotorów. W zakresie obiegu aplikacji w systemie odsyłamy kandydatów do instrukcji, która będzie na bieżącą aktualizowana.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu promocyjnego oraz aplikowania!

Do zobaczenia!


Informacja na temat Szkoły Doktorskiej i liczby miejsc przypadających na poszczególne dyscypliny w jednostkach tworzących Szkołę Doktorską w rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej oferuje bezpłatne kształcenie w 14 dyscyplinach prowadzonych w języku angielskim:

a) Dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych: ekonomia i finanse [EIF], nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ];

b) Dyscypliny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne [NCh], nauki fizyczne [NF], matematyka [M];

c) Dyscypliny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa, geodezja i transport [ILGiT], architektura i urbanistyka [AiU], inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [iŚGiE], inżynieria materiałowa [IMa], inżynieria mechaniczna [IMe], automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne [AEEiTK], informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT], inżynieria biomedyczna [IB], inżynieria chemiczna [ICh];

- bez naboru do IBW PAN (inżyniera lądowa, geodezja i transport).

942 wyświetleń