Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2024/2025 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2024/2025

Ogłoszenie list potencjalnych promotorów - rekrutacja na r. a. 2024/25

Zgodnie z zasadami rekrutacji, jeden nauczyciel akademicki może podpisać łącznie do 3 oświadczeń, w tym do 2 oświadczeń dla cudzoziemców - w ramach naboru na rok akademicki 2024/2025.
 


Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2024/2025
 

Możliwości składania ankiet: 8 - 25 stycznia
Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana do poprawy i w przypadku przekroczenia terminu - nieujęta na liście kandydatów na promotorów.

Poniższe instrukcje zawierają także cenne informacje dla kandydatów na promotorów. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do wypełniania ankiety. 
W przypadku pracowników PG ankiety składane są elektronicznie przez system Moja.PG, natomiast w przypadku instytutów - w formie papierowej przez przedstawicieli instytutów w Radzie Szkoły.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty pomocne przy wypełnianiu ankiety: