Doktorantowi przysługuje prawo do maksymalnie 8 tygodni urlopu (przerw wypoczynkowych) w roku akademickim.


Umożliwia to skorzystanie z dodatkowych dni wolnych od pracy (poza ustawowymi świętami narodowymi), które muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku akademickiego. Nie ma możliwości wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w kolejnym roku akademickim.


1) Przerwy/zwolnienia dłuższe niż dwa tygodnie

Przerwa dłuższa niż 2 tygodnie przysługuje w okresie letnim, od 15 lipca 2024r. do 15 września 2024 w r.a. 2023/2024, który jest oficjalnym okresem wolnym od zajęć (nie są planowane żadne zajęcia). Dokładne daty są publikowane co roku w kalendarzu akademickim szkoły doktorskiej. Poza przerwą wakacyjną zatwierdzane będą tylko przerwy do 2 tygodni (prośby o dłuższe przerwy będą odrzucane).

Więcej informacji na temat terminów wolnych od zajęć w r.a. 2023/2024 znajdziesz TUTAJ


2) Przerwy/zwolnienia do 2 tygodni.

Krótkie przerwy/zwolnienia z przyczyn osobistych (do 2 tygodni) będą zasadniczo zatwierdzane bez ograniczeń, pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez promotora i kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć (jeśli doktorant prowadzi zajęcia ze studentami lub ma obowiązek w nich uczestniczyć).


Doktorant każdorazowo powinien wypełnić w systemie Moja PG w aplikacji „Student”: eDokumenty: Wniosek doktoranta o przerwę wypoczynkową i przedłożenie do akceptacji promotorowi. Podpisy będą zbierane elektronicznie. Biuro szkoły będzie prowadziło dokumentację przerw doktoranta.

Nieobecność doktoranta spowodowana chorobą musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim (e-zwolnienie).


Informujemy o obowiązku niezwłocznego informowania nas na adres doctoral-school@pg.edu.pl, jeśli zostałeś zarażony Sars-Cov-2 lub zostałeś poddany kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19!