Dla kogo?

O miejsce w akademiku DS 12 mogą ubiegać się doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej po ogłoszeniu i opublikowaniu list rankingowych na stronie Szkoły.

Doktorant może złożyć podanie o dokwaterowanie współmałżonka i/lub dzieci do tego samego pokoju.*

* Przydzielenie osobnego pokoju współmałżonkowi i/lub dzieciom nie jest możliwe, nawet w przypadku wolnych pokoi w DS 12. DS 12 nie posiada infrastruktury przystosowanej dla rodzin z dziećmi.


Gdzie?

Akademik doktorancki DS12 położony jest na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Traugutta 115A. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, większość w łącznikach dwupokojowych z dzieloną łazienką i aneksem kuchennym z lodówką.


Jak otrzymać miejsce w DS12?

Dla doktorantów 


Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia (MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap I - na nowy rok akademicki).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń studentom (doktorantom) Politechniki Gdańskiej: odległości od miejsca zameldowania, którą należy wskazać we wniosku to liczba całkowita i wyznaczona przy użyciu ogólnodostępnej cyfrowej mamy Polski Targeo jako najkrótsza trasa dojazdu samochodem od adresu zameldowania doktoranta (zgodnego z danymi studenta na portalu MojaPG) do adresu: "Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk".

W przypadku cudzoziemców przyjmuje się, że odległość wynosi 200.

Doktorant, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z § 72 ust. 2 Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (doktoranci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie imię.nazwisko@pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

Regulaminu świadczeń dla studentów (doktorantów) Politechniki Gdańskiej


Terminy na r.a. 2024/2025

20 maja – 2 czerwca 2024 r.

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

10 czerwca 2024 r.

publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

11 czerwca – 14 czerwca 2024 r.

składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim

18 czerwca 2024 r.

publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim

od 31 lipca 2024 r. w trybie ciągłym

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej

13 września 2024 r.

pierwsza publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w poprzednich etapach (dla wniosków złożonych do 8 września 2024 r.)

 Komunikat Prorektorki ds. Studenckich w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich

W przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla doktorantów w DS 12, rektor może przydzielić miejsca w innych DS. Miejsca w akademikach i pokojach przydzielane są w sposób losowy.

Niezłożenie wniosku w terminie wskazanym w komunikacie i przyjazd po 30 września skutkuje brakiem możliwości zakwaterowania w akademiku.


Dla nowoprzyjętych doktorantów


W przypadku nowoprzyjętych doktorantów obowiązuje pula co najmniej 30% miejsc i proporcjonalny podział miejsc dla Polaków oraz cudzoziemców zgodnie z obowiązującym podziałem miejsc w Szkole Doktorskiej ustalonym Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2024 z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie dedykowanego formularza we wskazanym terminie, który udostępniany jest przez Dział Spraw Studenckich. Formularz corocznie jest publikowany w naszych aktualnościach, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony.

Regulaminu świadczeń dla studentów (doktorantów) Politechniki Gdańskiej


Terminy na r.a. 2024/2025

24 czerwca – 10 lipca 2024 r.

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

17 lipca 2024 r.

publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

18 lipca – 22 lipca 2024 r.

składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim

26 lipca 2024 r.

publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim 

od 31 lipca 2024 r. w trybie ciągłym

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

13 września 2024 r.

pierwsza publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w poprzednich etapach (dla wniosków złożonych do 8 września 2024 r.) 

Komunikat Prorektorki ds. Studenckich w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich

W przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla doktorantów w DS 12, rektor może przydzielić miejsca w innych DS. Miejsca w akademikach i pokojach przydzielane są w sposób losowy.

Niezłożenie wniosku w terminie wskazanym w komunikacie i przyjazd po 30 września skutkuje brakiem możliwości zakwaterowania w akademiku.


Opłaty

Doktoranci którzy otrzymają miejsce w Domu Studenckim zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości PLN 500, w terminie wskazanym w Komunikacie Prorektorki ds. Studenckich w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich.

  • Cennik na r.a. 2024/2025 -> zostanie opublikowany po ogłoszeniu, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przydziału miejsc w akademikach PG, w tym informacje o wolnych miejscach, dyżurach i wynikach ich rozdziału, publikowane są na stronie Działu Spraw Studenckich oraz Samorządu Doktorantów.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2023 z 29 września 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej (dotyczy również doktorantów).

Regulaminy, druki i wnioski


Alternatywne miejsca zakwaterowania


Kontakt

Dział Spraw Studenckich

Budynek Bratniak, pokój 204, 205, 211, 212, 213
tel./fax. + 48 58 347 12 10
e-mail: dss@pg.edu.pl

Zespół Domów Studenckich nr 1, 2, 3, 4, 12 (Osiedle Traugutta)

Dom Studencki nr 1, ul. Traugutta 115, 80-226 Gdańsk
tel. +48 58 347 15 97,
e-mail: ds1@pg.edu.pl