Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 17 kwietnia 2024 r. uchwałą Senatu - US 470/2024/XXV - obowiązuje w r.a. 2024/2025

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 26 kwietnia 2023 r. uchwałą Senatu - US 318/2023/XXV - obowiązuje w r.a. 2023/2024

Regulamin określa organizację kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej, w szczególności:

  • sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
  • sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;
  • sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej;
  • warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
  • prawa i obowiązki doktoranta.

Archiwum

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 20 kwietnia 2022 r. uchwałą Senatu - US nr 214/2022/XXV - obowiązywał w r.a. 2022/2023

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 21 kwietnia 2021 r. uchwałą Senatu - US 108/2021/XXV - obowiązywał w r.a. 2021/2022

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 22 kwietnia 2020 r. uchwałą Senatu - US 449/2020/XXIV - obowiązywał w r.a. 2020/2021

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 10 lipca 2019 r. uchwałą Senatu - US 345/2019/XXIV - obowiązywał w r.a. 2019/2020