Zachęcamy do odwiedzenia strony Welcome Office, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat legalnego pobytu w Polsce

Zachęcamy do zapoznania sie  ze stroną Urzędu ds. Cudzoziemców, a także tutaj, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na temat procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pani Moniki Zaremby z KPK PB UE/ Euraxess  „Przyjmowanie zagranicznych naukowców - wizy i legalizacja pobytu”.

Zobacz prezentację


Koordynacja działań w procesie legalizacji pobytu:

Pani Katarzyna Bauer- Mikołajczyk
Welcome Office
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Tel.: + 48 58 347 2100
Mail: katarzyna.mikojalczyk@pg.edu.pl