IDUB | Politechnika Gdańska

Treść strony

IDUB

Programy IDUB

Programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej to element realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Stanowią one wsparcie m.in. przy:

  • pozyskiwaniu przez naukowców prestiżowych grantów międzynarodowych,
  • umożliwiają dofinansowanie działalności publikacyjnej czy sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

Programy dostępne dla doktorantów:

Kontakt

Zespół ds. realizacji projektu IDUB
dr inż. Monika Wieczerzak
tel.: +48 58 348 65 82, 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

mgr Magdalena Masa
tel.: 573 337 142, + 48 58 348 64 72
magdalena.masa@pg.edu.pl

mgr Maciej Tuliński
tel.: 797 307 168, + 48 58 348 64 71
maciej.tulinski@pg.edu.pl

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa 
tel.:  +48 58 348 65 82, 509 522 531
anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

Kontakt mailowy ogólny: granty@pg.edu.pl