Tytuł programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Wysokość dofinansowania: 1 692 504,11 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.05-IP.08-0102/23-00

Tytuł projektu: Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów

Okres realizacji: od stycznia 2024r. do października 2025r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

Celem projektu jest uzyskanie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 88 pracowników prowadzących dydaktykę oraz 11 doktorantów PG w zakresie kompetencji/kwalifikacji dydaktycznych, cyfrowych oraz na rzecz zielonej transformacji, poprzez realizację kompleksowego przedsięwzięcia obejmującego działania zaplanowane do realizacji do października 2025r.:

 • szkolenia/warsztaty/wizyty studyjne z zakresu kompetencji cyfrowych, cyfrowo-dydaktycznych, dydaktycznych, na rzecz zielonej transformacji oraz innych merytorycznych (np. językowych),
 • udział w wizytach studyjnych kadry zaangażowanej w kształcenie doktorantów,
 • opracowanie i wdrożenie programu wsparcia kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów w zakresie budowania kluczowej kompetencji przydatnej w świecie VUCA, tj. nastawienie na rozwój (ang. growth mindset),
 • opracowanie i wdrożenie programu tutoringu dla kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów,
 • coaching indywidualny i grupowy kadry prowadzącej dydaktykę oraz doktorantów.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów;
 2. Podnoszenie kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów na rzecz zielonej transformacji;
 3. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych, cyfrowych i na rzecz zielonej transformacji dla kadry prowadzącej dydaktykę zaangażowanej w kształcenie doktorantów;
 4. Podnoszenie kompetencji merytorycznych i dydaktycznych - językowych - kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów oraz kompetencji merytorycznych kadry Centrum Języków Obcych;
 5. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów - projekt i wdrożenie systemu wsparcia tutoringowego:
 6. Nastawienie na rozwój: podnoszenie kompetencji merytorycznych kadry prowadzącej dydaktykę w zakresie wspierania studentów w kształtowaniu postaw proaktywnych i umiejętności uczenia się:

Więcej informacji dostępne na stronie głównej Biura Projektów Strategicznych

Kontakt

W razie pojawiających się pytań dot. projektu "Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów", zachęcamy do kontaktu z koordynatorem organizacyjnym projektu:

mgr Patryk Żyła
Koordynator organizacyjny projektu
tel.: +48 58 348 67 81
e-mail: patryk.zyla@pg.edu.pl