Rekrutacja standardowa na r.a. 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja standardowa na r.a. 2023/2024

Podstawy prawne rekrutacji standardowej na r.a. 2023/2024 

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na r.a. 2023/2024 (pdf, 482.07kB)
Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na r.a. 2023/24 (ZR nr 13/2023 z 27 marca 2023) (pdf, 373.01kB)

Zmiany w harmonogramie rekrutacji standardowej na r.a. 2023/2024 


Harmonogram rekrutacji standardowej na r.a. 2023/2024

Termin

Działanie

6 marca 2023 Publikacja list potencjalnych promotorów > więcej informacji
27 marca 2023 Ogłoszenie szczegółowego regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej więcej informacji (pdf, 373.01kB)

3 kwietnia 2023,
godz. 14:00

Spotkanie z kandydatami (online) > więcej informacji

17 kwietnia 2023

Uruchomienie rekrutacji standardowej – elektroniczna rejestracja kandydatów

17 kwietnia 2023

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów od kandydatów > więcej informacji

w tygodniu 1-5.05.2023 biuro nie będzie przyjmować dokumentów

20-21 kwietnia 2023

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2 > więcej informacji

8 maja 2023

do godz. 9:00

do godz. 11:00

Zakończenie rekrutacji standardowej.

Koniec elektronicznej rejestracji.

Koniec przyjmowania kompletu dokumentów od kandydatów.

19 maja 2023 Termin przedkładania dokumentu potwierdzające osiągniecie naukowe - o ile kandydat nie załączył go wcześniej  w systemie rekrutacyjnym do czasu zamknięcia rejestracji elektronicznej
22-30 maja 2023 Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Doktorskiej
14 czerwca 2023 do godz. 13:00 Ogłoszenie list rankingowych – wyników rekrutacji (osoby niedysponujące dyplomem do czasu jego dostarczenia
umieszczane będą na liście rankingowej z adnotacją „przyjęty warunkowo”); w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia list
kandydat może zrezygnować z podjęcia kształcenia -> więcej informacji
do 29 września 2023

dotyczy osób bez dyplomu magistra: 

- ostateczny termin obrony pracy magisterskiej 

- ostateczny termin złożenia zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej

2 października 2023

Przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego

31 października 2023

Ostateczny termin dostarczenia dyplomów, podpisania aktu ślubowania, przedłożenia obowiązkowych dokumentów. Ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców do akademika w przypadku przyznania pokoju. Ostateczny termin dostarczenia do Biura Szkoły Doktorskiej certyfikatu ACERT potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2.

30 listopada 2023

Ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców (bez miejsca w akademiku), dostarczenia przez nich dyplomów, podpisania aktu ślubowania, przedłożenia obowiązkowych dokumentów.