Prof. Dieter Mlynski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Dieter Mlynski

Dyscyplina naukowa: informatyka, elektronika, fizyka
Doktor honoris causa PG – 1991 roku
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Białko

Urodził się 30 stycznia 1932 roku w Berlinie.

Pod koniec II wojny światowej w 1945 roku wyjechał z Berlina do Turyngii.

Studia wyższe ukończył w 1958 roku na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie – w specjalności fizyki stosowanej.

Na Wydziale Elektroniki Technische Universität w Akwizgranie uzyskał stopień doktora w 1964 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1968 roku. Tytuł profesora zwyczajnego w zakresie teorii elektroniki otrzymał w 1973 roku.

W latach 1959–1963 pracował w Siemens Aktiengesellschaft (Spółka Akcyjna) w Karlsruhe, a w latach 1964–1972 w Technische Universität w Akwizgranie.

W latach 1973–1997 pracował w Technische Universität w Karlsruhe na stanowisku profesora zwyczajnego, w której pełnił funkcje: kierownika i organizatora Katedry i Instytutu Elektroniki Teoretycznej i Techniki Pomiarowej, w latach 1984–1986 dziekana Wydziału Elektroniki – Institut für Technologie w Karlsruhe. Na emeryturę przeszedł w 1997 roku.

W 1997 roku został członkiem korespondentem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.

 Był współorganizatorem Wydziału Elektrycznego w Technische Universität w Ulm.

W 1982 roku zainicjował współpracę Technische Universität w Karlsruhe z Politechniką Gdańską, od 1983 roku był pełnomocnikiem senatu tej uczelni do spraw współpracy z Politechniką Gdańską. W latach 1985–1991 był organizatorem i pierwszym dyrektorem niemiecko-francuskiego Instytutu Automatyki i Robotyki w Karlsruhe.

W latach 1989–1997 był przewodniczącym Związku Wyższych Uczelni w Niemczech.

Był członkiem Rady Naukowej École nationale supérieure de physique w Strasburgu (1989). W latach 1969–1971 był „visiting professor” w University of Arizona, w 1979 roku w University of California w Berkeley i Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 3 książek na temat teorii grafów i ich współczesnych zastosowań, projektowania technologii wytwarzania marek elektronicznych układów scalonych, projektowania komputerowego, systemów grafiki komputerowej. Promotor 35 doktorów. Redaktor naczelny „Journal of Circuits Systems and Computers” (1989–1997).

1 października 1991 roku został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za „wiedzę w pracy naukowej, nowoczesne technologie w pracy badawczej, edukacji technicznej oraz współpracę w międzynarodowym kształceniu i edukacji”.

Został odznaczony m.in. Medalem 50-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Bibliografia

  1. Sekcja Archiwizacji i Obiegu Dokumentów Politechniki Gdańskiej. Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG – prof. D. Młyński - 1991, nr 710
  2. Doerffer J.W., Życie i pasje, t. III. Burzliwy okres 1970–1988, Gdańsk 2005
  3. Politechnika Gdańska.Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Księga Wydziału wydana z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia 1952–2002, red. M. Sankiewicz, G. Budzyński, Gdańsk 2004