Rektorzy politechniki przed 1945:


1904–1918 Königliche Technische Hochschule zu Danzig

(pod zwierzchnictwem nadprezydenta prowincji zachodniopruskiej i ministra do spraw wyznań, oświaty i medycyny)

Prof. Hans von Mangoldt 1904-1907

Prof. Reinhold Krohn 1907-1909

Prof. Adalbert Matthaei 1909-1912

Prof. August Wagener 1912-1913

Prof. Alfred Wohl 1913-1915

Prof. Hans Lorenz 1915-1917

Prof. Friedrich Schilling 1917-1919

1918–1921 Technische Hochschule zu Danzig

(pod zwierzchnictwem Komisji Państw Sprzymierzonych)

Prof. Friedrich W. Otto Schulze 1919-1923

1921–1939 Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig

(pod zwierzchnictwem wydziału do spraw oświaty, nauki, kultury i wyznań Senatu Wolnego Miasta Gdańska)

Prof. Gerhard de Jonge 1923-1924

Prof. Julius Sommer 1924-1925

Prof. John Jahn 1925-1926

Prof. Otto Kloeppel 1926-1927

Prof. Gerhard Schulze-Pillot 1927-1928

Prof. Hermann Stremme 1928-1929

Prof. Eberhard Buchwald 1929-1930

Prof. Otto Lienau 1930-1931

Prof. Fritz Krischen 1931-1932

Prof. Otto Heuser 1932-1934

1939–1945 Technische Hochschule Danzig – Reichshochschule Danzig 

(formalnie od 29 IV 1941 pod zwierzchnictwem ministra Rzeszy Niemieckiej)

Prof. Ernst Pohlhausen 1934-1941

Prof. Egon Martyrer 1941-1945


Rektorzy Politechniki Gdańskiej od 1945:


1945 Politechnika Gdańska

Prof. Stanisław Łukasiewicz 1945-1946

Prof. Stanisław Turski 1946-1949

Prof. Paweł Szulkin 1949-1951

Prof. Robert Szewalski 1951-1954

Prof. Stanisław Huckel 1954-1956

Prof. Wacław Balcerski 1956-1960

Prof. Kazimierz Kopecki 1954, 1960-1966

Prof. Władysław Bogucki 1966-1968

Prof. Stanisław Rydlewski 1968-1970

Prof. Janusz Staliński 1970-1975

Prof. Tomasz Biernacki 1975-1978

Prof. Marian Cichy 1978-1981

Prof. Jerzy Doerffer 1981-1984

Prof. Eugeniusz Dembicki 1984-1987

Prof. Bolesław Mazurkiewicz 1987-1990

Prof. Edmund Wittbrodt 1990-1996

Prof. Aleksander Kołodziejczyk 1996-2002

Prof. Janusz Rachoń 2002-2008

Prof. Henryk Krawczyk 2008-2016

Prof. Jacek Namieśnik  2016-2019