Profesorowie Emeritus i Honorowi Profesorowie Emeritus | Politechnika Gdańska

Treść strony

Profesorowie Emeritus i Honorowi Profesorowie Emeritus

Honorowy Profesor Emeritus PG


Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2023 r.

prof. Antoni Nowakowski (WETI)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2022 r.

prof. Edmund Wittbrodt (WIMiO)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2021 r.

prof. Wojciech Sobczak (WETI)
prof. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ)
prof. Włodzimierz Przybylski (WIMiO)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2019 r.

prof. Andrzej Baranowski (WA)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2018 r.

prof. Leon Swędrowski (WEiA)
prof. Bohdan Zadroga (WILiŚ, WOiO)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2017 r.

prof. Janusz Rachoń (WCh)

Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2015 r.

prof. Wiesław Anders (WA)
prof. Jan F. Biernat (WCh)
† prof. Marian Cichy (WM)
prof. Zbigniew Cywiński (WILiŚ)
prof. Marianna Daszkowska (WZiE)
prof. Eugeniusz Dembicki (WILiŚ)
† prof. Bronisław Drozdowski (WCh)
prof. Jan Godlewski (WFTiMS)
prof. Krzysztof Grabowski (WETI)
† prof. Wiesław Gruszkowski (WA)
† prof. Lech Kobyliński (WOiO)
prof. Mieczysław Kochanowski (WA)
prof. Aleksander Kołodziejczyk (WCh)
prof. Piotr Kowalik (WILiŚ)
prof. Bohdan Kozerski (WILiŚ)
† prof. Ryszard Krystek (WILiŚ)
prof. Jacek Marecki (WEiA)
† prof. Bolesław Mazurkiewicz (WILiŚ)
prof. Andrzej Osiecki (WM)
prof. Przemysław Pazdro (WEiA)
prof. Zdzisław Sikorski (WCh)
prof. Zbigniew Szczerba (WEiA)
prof. Czesław Szmytkowski (WFTiMS)
† prof. Kazimierz Wysiatycki (WILiŚ)
† prof. Marian Zientalski (WETI)
† prof. Jerzy Ziółko (WILiŚ)
† prof. Włodzimierz Zwierzykowski (WCh)

Profesor Emeritus PG


Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2024 r.

prof. Zofia Mazerska (WCh)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2023 r.

prof. Elżbieta Luboch (WCh)
prof. Janusz Stangret (WCh)
prof. Czesław Szymczak (WILiŚ)
prof. Andrzej Zieliński (WIMiO)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2022 r.

prof. Piotr Dominiak (WZiE)
prof. Ewa Grzegorzewska-Mischka (WZiE)
prof. Kazimierz Kosmowski (WEiA)
prof. Eugeniusz Kozaczka (WIMiO)
prof. Jan Mazerski (WCh)
prof. Jerzy Mazur (WETI)
prof. Hanna Obarska-Pempkowiak (WILiŚ)
prof. Jan Stąsiek (WIMiO)
prof. Maria Szpakowska (WZiE)
prof. Michał Topolnicki (WILiŚ)
prof. Jan Zielkiewicz (WCh) 

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2021 r.

prof. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
prof. Franciszek Bławat (WZiE)
prof. Zygfryd Domachowski (WIMiO)
prof. Czesław Dymarski (WIMiO)
prof. Jerzy Girtler (WIMiO)
† prof. Grażyna Grelowska (WIMiO)
prof. Jan Hupka (WCh)
prof. Helena Janik (WCh)
prof. Zbigniew Krzemiński (WEIA)
prof. Tomasz Parteka (WA)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2020 r.

prof. Janusz Górski (WETI)
prof. Tadeusz Połoński (WCh)
prof. Andrzej Stepnowski (WETI) 

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2019 r.

prof. Ewa Hermanowicz (WETI)
prof. Marian Kamiński (WCh)
prof. Witold Malina (WETI)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2018 r.

prof. Ryszard Andruszkiewicz (WCh)
prof. Barbara Becker (WCh)
prof. Marek Biziuk (WCh)
prof. Witold Lewandowski (WCh)
prof. Zygmunt Paszota (WOiO)
prof. Tadeusz Stolarski (WM)
prof. Ziemowit Suligowski (WILiŚ)
prof. Jan Szantyr (WM)
prof. Ludmiła Zawadzka (WZiE)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2017 r.

prof. Renata Kalicka (WETI)
prof. Władysław Koc (WILiŚ)
prof. Jerzy Pikies (WCh)
prof. Waldemar Wardencki (WCh)
prof. Bogdan Zygmunt (WCh)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2016 r.

prof. Kazimierz Gwizdała (WILiŚ)
prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko (WCh)
prof. Alicja Konczakowska (WETI)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2015 r.

prof. Maria Bocheńska (WCh)
prof. Wacław Grzybkowski (WCh)
prof. Sergey Leble (WFTiMS)
prof. Maria Sadowska (WCh)
prof. Mariusz Zubek (WFTiMS)

Tytuł Profesor Emeritus nadany w 2014 r.

prof. Adolf Balas (WCh)
prof. Stefan Bednarczyk (WBWiIŚ)
prof. Swietlana Białłozór (WCh)
prof. Bożysław Bogdaniuk (WILiŚ)
† prof. Edward Borowski (WCh)
prof. Andrzej Chimiak (WCh)
prof. Ireneusz Durlik (WZiE)
prof. Yury Glazunow (WFTiMS)
† prof. Tadeusz Godycki-Ćwirko (WILiŚ)
† prof. Jan Góra (WA)
prof. Andrzej Grono (WEiA)
prof. Jerzy Hryńczuk (WEiA)
† prof. Tadeusz Jankowski (WFTiMS)
prof. Aniela Kita (WA)
† prof. Janusz Kolenda (WOiO)
† prof. Zdzisław Kowalczyk (WILiŚ) 
† prof. Zofia Libuś (WCh)
prof. Krystyna Mędrzycka (WCh)
prof. Franciszek Milkiewicz (WEiA)
prof. Leon Murawski (WFTiMS)
prof. Antoni Neyman (WM)
prof. Krystyna Olańczuk-Neyman (WILiŚ)
prof. Michał Polowczyk (WETI)
prof. Wiesław Pudlik (WM)
† prof. Romuald Puzyrewski (WM)
prof. Halina Różańska (WZiE)
prof. Dominik Rutkowski (WETI)
prof. Jerzy Sawicki (WEiA)
prof. Jan Sikora (WM)
† prof. Adam Skrzypek (WZiE)
prof. Wojciech Sobczak (WETI)
prof. Ludwik Spiralski (WETI)
prof. Maria Stawicka-Wałkowska (WA)
prof. Wiesław Subotowicz (WILiŚ)
† prof. Józef Synowiecki (WCh)
† prof. Leopold Taraszkiewicz (WA)
prof. Andrzej Tubielewicz (WZiE)
† prof. Irmina Uruska (WCh)
prof. Zbigniew Walczyk (WOiO)
† prof. Wiesław Wojnowski (WCh)
prof. Andrzej Wolny (WEiA)
† prof. Romuald Zielonko (WETI)
† prof. Adam Żurowski (WBWiIL)