Prof. Fumio Nishino | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Fumio Nishino

Dyscyplina: budownictwo, mechanika
Doktor honoris causa PG – 1996 roku
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Urodził się 18 marca 1936 roku w Osace. Studia wyższe I stopnia ukończył na Uniwersytecie Tokijskim, w 1959 r. uzyskał tytuł inżyniera, a w 1961 roku magistra inżyniera w zakresie stateczności konstrukcji inżynierskich.

W 1964 roku uzyskał stopień Doctor of Philosophy (Ph.D.) w Lehigh University w Bethlehem w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Został zatrudniony na Uniwersytecie Tokijskim  na stanowisku assistant professor w 1965 roku, tytuł associate professor otrzymał w 1968 r.

W latach 1965–1995 był nauczycielem akademickim w Departamencie Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie Tokijskim. Pracował w Asian Institute of Technology (Azjatycki Instytut Technologiczny) w Bangkoku, gdzie pełnił następujące funkcje: w latach 1970–1972 i 1984–1986 prorektora do spraw współpracy z zagranicą, w latach 1987–1989 dziekana Wydziału Inżynierii. Tytuł profesora otrzymał w 1980 roku, od 1984 roku był zatrudniony na stanowisku profesora.

Był autorem międzynarodowego programu Uniwersytetu Saitama, a od 1991 roku profesorem Szkoły Polityki Naukowej w Japonii.

Był profesorem w Podyplomowej Szkole Nauk Politycznych w Tokio.

Na emeryturę przeszedł w 1995 roku.

Należał do: Akademii Technicznej Japonii, Japońskiej Akademii Inżynieryjnej, Komitetu UNESCO do spraw Nauki i Techniki, Amerykańskiego Towarzystwa dla Międzynarodowego Rozwoju, Japońskiego Towarzystwa Konstrukcji Stalowych, Międzynarodowego Towarzystwa Mostów i Konstrukcji Inżynierskich, Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Cywilnych, Związkowego Angielskiego Instytutu Południowej Azji i Pacyfiku. Był wiceprezesem Japońskiego Towarzystwa dla Międzynarodowego Rozwoju.

Był ekspertem rządu Japonii do wdrożenia planów rozwoju gospodarki Bangladeszu, Korei, Singapuru, Tajlandii, Turcji, Filipin, Indonezji, Indii, a w latach 1989–1998 konsultantem Banku Światowego.

Projektował wiele konstrukcji mostów wiszących i podwieszonych japońskich, chińskich i w Hongkongu: Akashi Kaikyo, Minami Bisan-Seto, Kita Bisan-Seto, Ohnaruto, Tokio Harbour, Tsurumi, Ikuchi, Jokohama Bay, Tsing-Ma, Kapshui Mun w Hongkongu, Yangpu, Na-Mu w Szanghaju. Projektował i nadzorował projekty ponad 30 mostów stalowych, konsultował mechanikę stalowych konstrukcji cienkościennych dla firm budowlanych i projektowych mostów.

Zainicjował współpracę z Politechniką Gdańską od lat siedemdziesiątych XX wieku, co umożliwiło prowadzenie wspólnych prac badawczych, staży naukowych doktorskich.

Autor ponad 120 publikacji, 1 książki na temat teorii stateczności, nośności granicznej, dźwigarów cienkościennych, nieliniowej mechaniki budowli, optymalizacji projektowania. Należał do Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Structural Engineering and Mechanics”.

Od 2008 roku w Japonii przyznawany jest medal imienia Fumio Nishino.

Został wyróżniony 26 maja 1996 roku godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za: „pracę naukową i znaczące w rozwoju nauki badania naukowe, oraz istotny wkład w kreowaniu międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej”.

Zmarł 6 maja 2007 roku w Tokio.

Bibliografia

  1. Z. Cywiński, Profesor Fumio Nishino doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej, „Pismo Politechniki Gdańskiej”, 1996, nr 5
  2. Z. Cywiński, Profesor Fumio Nishino – doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej nie żyje, „Pismo Politechniki Gdańskiej”, 2007, nr 5
  3. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Księga jubileuszowa, red. B. Zadroga, Gdańsk 2005
  4. www.prabook.com