Prof. Janusz Mroczka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Janusz Mroczka

Dyscyplina naukowa: elektronika, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna
Doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej – 2019 rok
Promotor: prof. dr hab.inż. Jerzy Wtorek

Urodził się 27 kwietnia 1952 roku w Dębicy. Studia wyższe ukończył w 1976 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskując stopień magistra inżyniera elektronika.

Od 1976 roku pracuje na Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełnił funkcje: dyrektora Instytutu Metrologii Elektrycznej, w latach 1991–1996, kierownika Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej  od 1998 roku.

W 1980 roku w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora, a w 1991 roku na Wydziale Elektroniki doktora habilitowanego.

W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 roku.

 Od 1999 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Autor ponad 420 publikacji w języku polskim i obcych na temat m.in. zastosowania metod pomiarowych w systemach monitoringu środowiska naturalnego, medycyny i przemysłu, elektromedycynie, współautorem 4 książek. Promotor 24 doktorów. Twórca 8 patentów, w tym 4 wdrożeń: m.in. „Mętościomierz laboratoryjny, Turbidymetr T-1”.Od 2008 roku redaktor serii monografii wydawanej pt.”Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej”.

Jest twórcą międzynarodowej szkoły naukowej w zakresie metrologii elektronicznej i fotonicznej. Opracowane przez Niego metody oryginalne pozyskiwania, przetwarzania i modelowania sygnałów są podstawą konstrukcji aparatury pomiarowej. 

Od 1997 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Politechnice Opolskiej.

Wyróżniony godnością doktora honoris causa: Politechniki Lubelskiej (2014), Politechniki Opolskiej (2017).

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej 23 stycznia 2019 roku.

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, należy do oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Był członkiem Rady Kuratorów Wydziału IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Był członkiem Komitetu naukowego czasopisma: ”Metrology and Measurement System”.  

Jest członkiem wielu organizacji naukowych, w kraju i zagranicą: Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,  The International Society for Optical Engineering, International Technical  Working Group on Penetrating Radiation.

Laureat m.in.:Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (1993), Fundacji Nauki Polskiej za 2005 rok – Subsydium Profesorskiego, Nagrody Naukowej im. prof. M. Suskiego, Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej z Brylantem, Medalem im. prof. Kazimierza Daszewskiego, Medalem im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Bibliografia

  1. Janusz MroczkaDoktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019
  2. Janusz Mroczka, Doktor honoris causa Politechniki Opolskiej, Opole 2016
  3. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Leksykon biograficzny z ok. 19.300 biogramami, częściowo ze zdjęciami oraz z indeksem ok. 93.600 nazwisk polskich osobistości, Nördlingen 2011
  4. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny t. III. M-R. red. J. Kapuścik, Warszawa 2000
  5. Złota Księga Nauki Polskiej 2001, red. K. Pikoń, Gliwice 2011
  6. Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice 2006