Prof. Kazimierz Kopecki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Kazimierz Kopecki

Dyscyplina naukowa: energetyka
Doktor honoris causa PG – 1975 roku
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Marecki

Urodził się 28 kwietnia 1904 roku w Morawsku.

Studia wyższe ukończył w 1928 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka. W latach 1928–1938 pracował w Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” w Toruniu, gdzie pełnił funkcję inżyniera działu, a w latach 1938–1939 dyrektora Miejskich Zakładów Energetycznych w Toruniu. We wrześniu 1939 roku był komendantem obrony cywilnej Torunia.W okresie II wojny światowej pracował jako robotnik w Elektrowni Miejskiej w Krakowie.

Od kwietnia 1945 roku mieszkał w Gdańsku. Od 5 kwietnia 1945 roku był współorganizatorem uruchomienia studiów Politechniki Gdańskiej.

W latach 1945–1974 pracował na Politechnice Gdańskiej, gdzie pełnił funkcje: dziekana Wydziału Elektrycznego w latach 1945–1950, prorektora do spraw nauczania w latach 1951–1954 i prorektora do spraw nauki w latach 1954–1956; rektora w latach 1954 i 1960–1966, kierownika Katedry Urządzeń Elektrycznych, Energetyki i Gospodarki Elektrycznej, później  Elektroenergetyki w latach 1945–1969; dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki Wydziału Elektrycznego w latach 1969–1974. Na emeryturę przeszedł w 1974 roku.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1946 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora w 1950 roku, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1958 roku.

Należał do organizatorów Studium Doktoranckiego Wydziału Elektrycznego PG.

Twórca polskiej szkoły energetyki kompleksowej.

Był jednym z organizatorów, a później dziekanem Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (1949–1952) w Gdańsku. W latach 1961–1969 pełnił funkcję bezpartyjnego posła na Sejm PRL przez dwie kadencje.

Autor ponad 450 publikacji, w tym 6 samodzielnych książek i 3 skryptów w języku polskim i obcych dotyczących: optymalizacji kosztów, efektów i niezawodności systemów elektroenergetycznych, energetyki cieplnej Pomorza, zwłaszcza Gdańska i Gdyni.

Promotor 22 doktorów.

Był wieloletnim przewodniczącym i członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. W latach 1970–1975 był członkiem Komitetu Badań i Prognoz Polskiej Akademii Nauk „Polska 2000”. Był przewodniczącym Państwowej Rady do Spraw Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Członek wielu organizacji naukowych i społecznych, zawodowych w kraju: Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (1945–1955), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1956–1984), gdzie w latach 1958–1962 był wiceprzewodniczącym Wydziału IV Nauk Technicznych, Naczelnej Organizacji Technicznej, w latach 1928–1984 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, gdzie był prezesem oddziału toruńskiego w 1933 roku, prezesem oddziału gdańskiego w latach 1947–1948 i 1954–1956, od 1972 roku członek honorowy.

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa PG 23 maja 1975 roku za „znaczący rozwój nauki i postęp w kształceniu w naukach technicznych i międzynarodowej współpracy naukowej”.

Wyróżniono go również godnością Honorary Fellow Uniwersytetu w Manchesterze (Anglia) w 1970 roku oraz honorowym członkostwem Polskiego Związku Filatelistów w 1977 roku.

Został odznaczony medalem im. Mikołaja Kopernika w 1973 roku za wybitne osiągnięcia naukowe, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi, resortowymi i wojskowymi.

Zmarł 11 marca 1984 roku w Gdańsku.

W 1994 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej odsłonięto tablicę pamiątkową, a gmach wydziału nazwano jego imieniem. Jego imieniem nazwano również ulicę w Gdańsku.

Bibliografia

  1. M. Gliński, J. Kukliński, Kronika Gdańska 997–2000, t. II 1945–2000, Gdańsk 2006
  2. J. Marecki, Profesor Kazimierz Kopecki (1904–1984), „Archiwum Energetyki”, R.13, z. 3 z 1984, s. 155–158
  3. Pionierzy Politechniki Gdańskiej, red. Z.Paszota, J.Rachoń, E.Wittbrodt, Gdańsk 2005
  4. Politechnika Lwowska 1844–1945. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
  5. Z. Nowak, Kazimierz Kopecki – twórca polskiej szkoly energetyki kompleksowej, „Nauka Polska”, nr 5–6 z 1984, s.131–137
  6. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. II, G–K, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1994