prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, czł. koresp. PAN | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, czł. koresp. PAN

prorektor Dariusz Mikielewicz w todze

 

 

Prorektor ds. organizacji i rozwoju

data urodzenia
1967

wykształcenie  

Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn (1990)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2010),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (2002), 
 • PhD – University of Manchester, Department of Nuclear and Mechanical Engineering (1994)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (1996–2005); profesor nadzwyczajny (2005–2012); profesor zwyczajny (od 2012),
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN: specjalista (1994–1996 i 2010–2013), profesor zwyczajny (2013–2014),
 • Nuclear Electric plc, Berkeley, Gloucestershire, Wielka Brytania – software engineer (1994–1996), 
 • University of Manchester – doktorant (1990–1994)

pozycja akademicka  

 • prorektor ds. organizacji i rozwoju (od 2019),
 • dziekan Wydziału Mechanicznego (2016–2019),
 • kierownik Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego (od 2012),
 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego (2002–2005),
 • prodziekan ds. kształcenia podstawowego Wydziału Mechanicznego (1999–2002)

funkcje instytucjonalne

 • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2022)
 • członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (od 2007), członek Prezydium KTiS PAN (od 2016),
 • członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2015),
 • członek z wyboru Zespołu T10 – Energetyki, Elektrotechniki i Metrologii KBN, później Rady Nauki, Komisji na Rzecz Nauki (2004–2008),
 • członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mech. Płynów Kom. Mechaniki PAN (od 1999)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN (2010–2014),
 • Nuclear Electric plc, Berkeley, Gloucestershire, Wielka Brytania (1994–1996),
 • University of Manchester, Wielka Brytania (1.10.1990–28.02.1994)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, IIB (od 2019),
 • członek komitetu redakcyjnego Multiphase Science and Technology (od 2018),
 • redaktor naczelny Archives of Thermodynamics (od 2014)

zainteresowania naukowe

 • wymiana ciepła przy wrzeniu i kondensacji w przepływie oraz nieizotermiczne przepływy para–ciecz, modelowanie dwufazowych przepływów pęcherzykowych,
 • intensyfikacja wymiany ciepła przy konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz ze zmianą fazy, rozwój wysokosprawnych wymienników ciepła,
 • rozpływ i wymiana ciepła strug jedno- i dwufazowych uderzających o powierzchnię precyzyjne chłodzenie powierzchni za pomocą mikrostrug, odparowanie w cienkich warstwach cieczy,
 • zagadnienia niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii,
 • energetyka rozproszona, przede wszystkim mikroelektrociepłownie parowe pracujące według organicznego obiegu Clausiusa–Rankina oraz inne siłownie parowe i gazowe,
 • odzysk energii z ciepła odpadowego oraz procesów technologicznych,
 • wykorzystanie biomasy do produkcji komponentów do różnych procesów technologicznych

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce (2018), 
 • Medal Edukacji Narodowej (2006),
 • Nagroda Prezesa PAN im. Stefanowskiego (2003), 
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2003),
 • Nagroda Premiera RP (1995),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: I stopnia (1), II stopnia (10) i III stopnia (5),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (3), II stopnia (6), III stopnia (4)