Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

CNMiKnO

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej jest jednostką ogólnouczelnianą funkcjonującą w Politechnice Gdańskiej od 2006 roku.


Podstawowym celem działalności Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest realizacja programów kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych, zgodnie z programami studiów na poszczególnych kierunkach, przy jednoczesnym doskonaleniu metod, form i treści nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.


Dodatkowa działalność Centrum:
•    kursy dla maturzystów
•    kursy przygotowujące uczniów do podjęcia studiów na kierunkach technicznych 
•   „Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka” – prowadzony we współpracy z Politechniką Warszawską .