Blue Economy Baltic Forum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Blue Economy Baltic Forum

1 - 2 Czerwiec 2023

Kategoria: Nauka

Typ: Seminarium

Międzynarodowe forum ekonomiczne odbędzie się stacjonarnie w dn. 1–2.06.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Blue Economy Baltic Forum jest nową inicjatywą, która ma na celu wzmocnienie współpracy w ramach Regionu Morza Bałtyckiego. Poprzez zgromadzenie odpowiednich interesariuszy, zaprezentowanie udanych inicjatyw i dostarczenie odpowiednich informacji na temat możliwości finansowania, Forum będzie wspierać realizację misji UE "Restore our Ocean and Waters" i tworzenie ekosystemu Bałtyku, który odgrywa kluczową rolę w osiąganiu neutralności klimatycznej i przywracaniu natury.

Z ramienia Politechniki Gdańskiej na Forum wystąpi mgr Renata Downar- Zapolska, kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna.

Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa oraz Biuro NCBRw Brukseli wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Polska Północna oraz Branżowym Punktem Kontaktowym Inteligentna i Czysta Mobilność.

Więcej informacji i program wydarzenia