Szkolenie CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studenta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Szkolenie CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studenta

30 April 2021 14:00 - 15:00

Kategoria: Edukacja

Typ: Szkolenie

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA”

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Dydaktyczne Piątki” w CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA

Szkolenie poprowadzi dr Dagmara Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński).

Autorka zaprezentuje zarys stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ metody prowadzenia ćwiczeń rachunkowych dla studentów I roku kierunków fizyka, biofizyka, zaawansowane materiały i nanotechnologia. Metoda ta opiera się na cyklu pracy IPITHIA: Individual (focus) – Peer Interaction – Tutor’s Help – Instruction for All, w którym studenci sami biorą odpowiedzialność za tok zajęć, rozwiązując problemy teoretyczne w parach lub w kilkuosobowych grupach, we własnym tempie, niezależnym od tempa pracy innych. Asystent pełni w tej metodzie rolę tutora, w dużej mierze opartą na indywidualnym podejściu do każdego studenta z osobna i poszukującą szczegółowych trudności poszczególnych studentów w odniesieniu do konkretnych zagadnień. Doświadczenia z udziału w projekcie Mistrzowie Dydaktyki (Fundusze Strukturalne, MNiSW 2018–2020) pozwoliły na rozszerzenie metody o elementy aktywizujące studentów także przed zajęciami i, w konsekwencji, powstaniu strategii IMIPITHIA.

Link do spotkania: https://tinyurl.com/dhcehsme.