Najczęściej zadawane pytania

 

Czy ten sam „obywatel” (pracownik lub student PG) może zaproponować dwa lub więcej projektów?

Tak, pracownik lub student PG może zgłosić dwa lub więcej projektów. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Czy ta sama osoba może wystąpić jako popierająca na liście kilku projektów?

Tak, ta sama osoba może wystąpić jako popierająca na liście wielu projektów. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Czy i gdzie można uzyskać konsultację w zakresie oceny budżetu proponowanego projektu?

Tak, istnieje możliwość uzyskania takich konsultacji. W tej sprawie należy się skontaktować z mgr inż. Mariuszem Milerem, zastępcą kanclerza ds. infrastruktury. Miejsce pracy zastępcy kanclerza ds. infrastruktury mieści się w Gmachu Głównym, p. 215. Dane kontaktowe do zastępcy kanclerza zamieszczone są również w zakładce Kontakt niniejszej witryny.

Dlaczego propozycje projektów ograniczone są jedynie do projektów inwestycyjnych i remontowych?

W roku 2017 Budżet Obywatelski został wydzielony z funduszu, który może być przeznaczony na cele remontowe i inwestycyjne. Jeżeli idea Budżetu Obywatelskiego znajdzie uznanie pracowników i studentów, w następnych latach może nastąpić poszerzenie zakresu projektów.

Czy autor projektu może wycofać lub skorygować zgłoszony już projekt?

Tak, autor projektu może wycofać lub skorygować zgłoszony projekt – wyłącznie w okresie zgłaszania projektów. W tej sprawie należy się skontaktować z Komisją ds. Budżetu Obywatelskiego. Dane kontaktowe do Komisji zamieszczone są w zakładce Kontakt niniejszej witryny.

Czy lista osób popierających projekt koniecznie musi się składać z pięciu nazwisk?

Tak, lista osób popierających projekt nie może być krótsza niż 5 pozycji. Lista ta może jednak liczyć więcej pozycji.