Po zakończeniu etapu oddawania głosów na projekty obywatelskie, na niniejszej stronie przedstawiane są wyniki głosowania.
Zgodnie z harmonogramem, ogłoszenie listy rankingowej projektów nastąpi 11 grudnia 2019 po godzinie 12:00.