Prawie 5 mln zł przyznane na prace badawczo-rozwojowe dla młodych naukowców w I edycji programu ARGENTUM | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-11-17

Prawie 5 mln zł przyznane na prace badawczo-rozwojowe dla młodych naukowców w I edycji programu ARGENTUM

Argentum
Przyznane środki finansowe umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienia wyników badań, w tym zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu czy pokrycie kosztów publikacji wyników. Część z projektów realizowanych  w ramach programu ARGENTUM będzie podstawą do ubiegania się o środki międzynarodowe realizując tym samym cele programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.  

W zakończonym naborze do programu złożono 53 wnioski, z których 20 otrzymało finansowanie:

w ramach CENTRUM EKOTECH:

1. Preparation and characterization of new „green” absorbent materials for selective removal of impurities from biogas

           Kierownik projektu: dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, przyznane środki: 299 425 zł

2. Design and development of a multiphase Brushless Doubly-Fed Induction Generator

           Kierownik projektu: dr inż. Roland Ryndzionek, przyznane środki: 299 521 zł

3. Linear and non-linear viscoelastic behavior of cold recycled bitumen-cement composites

            Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Jaczewski, przyznane środki: 235 950 zł

4. An innovative method of monitoring artificial light pollution in natural and urban environments usign unmanned aerial vehicles (drones)

            Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Bobkowska, przyznane środki: 299 493,70 zł

5. Monitoring and diagnostic of reinforced concrete structures using integrated vibrational and acoustical effects: low frequency vibrations ultrasonic waves and vibro-acoustic modulation –

            Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Ferenc, przyznane środki: 246 240 zł

6. Eco-Poly-Generation systems improving the performance of fossil fuel power plants cooperating with renewable energy source

            Kierownik projektu: dr inż. Paweł Ziółkowski, przyznane środki: 299 410 zł

7. New catalysts for resource recovery via dry reforming of waste plastics     

            Kierownik projektu: dr inż. Izabela Wysocka, przyznane środki: 295 755 zł

8. Long term behavior of stabilized soil subbases with new generation additives

            Kierownik projektu: dr inż. Marcin Stienss, przyznane środki: 203 280 zł

w ramach CENTRUM BIOTECHMED:

1. DNA topoisomerase inhibitors with acridine and acridone scaffold as a novel antifungal agents

            Kierownik projektu: dr inż. Kamila Rząd, przyznane środki: 298 450 zł

2. High-Definition 3D Dosimetry and Quality Assurance for Boron-Neutron Capture Therapy Clinics

            Kierownik projektu: dr inż. Marek Maryański, przyznane środki: 99 980 zł

3. Computations, measurements and analysis of relationships between blood flow, endothelial function and mechanoreceptors response in the      arteries in order to model their behaviour

            Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Sobczyk, przyznane środki:  269 415 zł

4. Mechanics of femur fracture fixations - numerical and experimental analysis

            Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Żerdzicki, przyznane środki: 299 533 zł

w ramach CENTRUM MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI

1. CarboSpin: novel diamonized nanocarbon fibers for advanced electrochemical devices

            Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, przyznane środki:  96 612 zł (opiekun benficjenta programu im. ULAMA NAWA)

2. Phosphanylphosphaalkenes, a new class of compounds with C=P-P bond. Property  studies and potential application

            Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Ziółkowska, przyznane środki: 295 444 zł

3. One-electrode system for simultaneous conversion and storage of solar Energy

            Kierownik projektu: dr inż. Konrad Trzciński, przyznane środki: 270 700 zł

4. Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties

            Kierownik projektu: dr inż. Michał Bartmański, przyznane środki: 280 566,85 zł

5. Niobium and nitrogen containing bioactive glasses and glass-ceramics for bone-implant applications

            Kierownik projektu: dr inż. Natalia Wójcik, przyznane środki: 273 430 zł

w ramach CENTRUM  CENTRUM TECHNOLOGII CYFROWYCH

1. Development and implementation of gain scheduled variable order fractional controllers for nuclear power plant load following control system

            Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Puchalski, przyznane środki: 260 000 zł

2. Development of state observers for monitoring and control purposes in wastewater treatment plants under unstructured and parametric uncertainty

            Kierownik projektu: dr inż. Rafał Łangowski, przyznane środki: 108 395,75 zł

3. Expedited Design Optimization of High-Frequency Structures Using Machine Learning and Response Features

            Kierownik projektu: dr inż. Anna Pietrenko – Dąbrowska, przyznane środki: 215 120 zł

591 wyświetleń