Prawie 700 000 zł zostało przyznane w pierwsze edycji programu Plutonium | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-18

Prawie 700 000 zł zostało przyznane w pierwsze edycji programu Plutonium

Plutonium
Przyznane środki finansowe umożliwią wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze

W zakończonym naborze  złożono 14 wniosków o wysokim potencjale, z których aż 6 otrzymało finansowanie:

W ramach Centrum BioTechMed

  1. Modyfikowane biochemicznie czujniki światłowodowe do wykrywania białka w sztucznym moczu

Kierownik projektu: dr inż. Daria Majchrowicz (WETI), Koło Naukowe Studentów PG BioPhoton Przyznane środki: 134 400 zł

  1. System do obrazowania rezonansu fluoroscencyjnego

Kierownik projektu: dr inż. Adam Mazikowski (WETI), Koło Naukowe Soliton  Przyznane środki: 121 800 zł

W ramach Centrum Technologii Cyfrowych:

  1. Zestaw do badań rekonfigurowalnej komunikacji satelitarnej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI), WiComm Yuniors  Przyznane środki: 39 100 zł

  1. Rozbudowa cyfrowego sterownika poowego przeznaczonego do pracy w stacji DC

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Kuczyński (WEiA), Studenckie Koło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej

Przyznane środki: 59 800 zł

  1. Realizacja badań kosmicznych w ramach projektów Stardust oraz SimBa

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski (WIMIO), Koło naukowe SimLE Przyznane środki: 172 500 zł

oraz jeden wiosek interdyscyplinarny złożony w ramach trzech centrów  tj. Centrum Technologii Cyfrowej, Centrum Materiałów Przyszłości oraz Centrum EkoTech:

  1. Rozwój potencjału naukowego zespołu studentów z PGRacing Team oraz zaprezentowanie na arenie międzynarodowej publikacji i wyników innowacyjnych badań

Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Ścibiorski (WIMIO), Koło Naukowe Mechanik: PGRacing Team

Przyznane środki: 143 908 zł

Decyzje oraz uzasadnienie oceny merytorycznej zostaną do Państwa wysłane pocztą wewnętrzną w najbliższym czasie.

221 wyświetleń