Wyniki I edycji programu Palladium Supporting New R&D Service | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-18

Wyniki I edycji programu Palladium Supporting New R&D Service

Palladium
Osiem projektów z obszaru zwiększenia transferu wiedzy i technologii dedykowanych opracowaniu  nowych lub podniesieniu atrakcyjności dotychczasowych usług  badawczych świadczonych przez Politechnikę Gdańską otrzymało dofinansowanie w programie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES na łączną wartość ponad 1 000 000 PLN.

W zakończonym naborze złożono 11 wniosków, z których finansowanie otrzymały następujące projekty:

1. Zwiększenie możliwości badawczych Laboratorium Badania Opon Samochodowych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, WIMiO   dofinasowanie: 150 000 PLN

2. Stanowisko do pomiaru ilości wodoru w materiałach inżynierskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, WIMiO   dofinasowanie: 150 000 PLN

3. Analiza współpracy konstrukcja - grunt

Kierownik projektu: dr hab. inż. Lech Bałachowski, WILiŚ   dofinasowanie:  108 584,23 PLN

4. Unowocześnienie stanowisk do zaawansowanych badań mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zaawansowanego projektowania konstrukcji nawierzchni poprzez zakup nowego oprogramowania i oprzyrządowania

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Stienss, WILiŚ   dofinasowanie: 107 712,93 PLN

5. Utworzenie dywizji Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, WILiŚ   dofinasowanie: 121 371,48 PLN

6. Poprawa jakości obrazowania mikroskopowego na Katedrze Technologii Polimerów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, WCh   dofinasowanie: 135 000 PLN

7. Kontrola i analiza zapachu powietrza atmosferycznego

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, WCh dofinasowanie: 127 155 PLN

8. Rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kierownik projektu: dr inż. Jakub Kowalski, WIMiO dofinasowanie: 150 000 PLN

Decyzje oraz uzasadnienie oceny merytorycznej zostaną do Państwa wysłane pocztą.

129 wyświetleń