Wyniki I edycji programu Silicium Supporting Core R&D Facilities | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-01

Wyniki I edycji programu Silicium Supporting Core R&D Facilities

Silicium
Dofinansowanie w programie Silicium Supporting Core R&D Facilities na usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą PG  na łączną wartość niespełna 4,5 mln PLN otrzymało dziewięć projektów z pięciu wydziałów. Środki finansowe zostały przyznane na rozwój następującej infrastruktury badawczej.

w ramach Centrum Materiałów Przyszłości

1. Laboratorium Materiałów i Technologii

Wnioskodawca: dr hab. inż. Marek Szkodo, dofinansowanie:   626 516 zł 

2. System do plazmowej syntezy i obróbki półprzewodnikowych urządzeń z materiałów diamentowych

Wnioskodawca: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni, dofinansowanie: 48 125 zł 

w ramach Centrum EkoTech

1. Huber Lab 

Wnioskodawca: dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dofinansowanie:    643 508,80 zł

2. Wydziałowe Laboratorium Tribologii

Wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, dofinansowanie: 231 000 zł

3. Laboratorium Inżynierii Drogowej

Wnioskodawca: dr hab. inż. Piotr Jaskuła, dofinansowanie: 174 961,93 zł

w ramach Centrum Technologii Cyfrowych

1. Laboratorium LINTE^2

Wnioskodawca: dr inż. Andrzej Augusiak, prof. uczelni, dofinansowanie: 596 904 zł

2. Laboratorium Akustyki Fonicznej

Wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dofinansowanie: 78 210 zł

oraz dwa wnioski interdyscyplinarne złożone w ramach Centrum BioTechMed oraz Centrum Materiałów Przyszłości 

1. Laboratorium Mechaniki Materiałów i Konstrukcji 

Wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, uczelni, dofinansowanie:  494 678 zł

2. Centrum Badań Strukturalnych

Wnioskodawca: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, dofinansowanie: 1 595 220 zł

Decyzje oraz uzasadnienie oceny merytorycznej zostaną do Państwa wysłane pocztą wewnętrzną.

185 wyświetleń