W III edycji programu Argentum Triggering Research Grants przyznano ponad 3 mln złotych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-27

W III edycji programu Argentum Triggering Research Grants przyznano ponad 3 mln złotych

Argentum

Przyznane w ramach konkursu środki finansowe będą wpływać na zwiększenie
poziomu jakości działalności naukowej Politechniki Gdańskiej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych PG.

W zakończonym naborze złożono 33 wnioski o wysokim potencjale, z których 22 otrzymały dofinansowanie, w podziale na 4 Centra Priorytetowych Obszarów Badawczych:

Centrum EkoTech

 1. Tytuł projektu: ŚWIATŁO DZIENNE I WIDOK: W STRONĘ ZDROWSZEJ ARCHIEKTURY

Kierownik projektu: dr inż. Natalia Sokół

Przyznane środki: 147 956,49 zł

 1. Tytuł projektu: AID-4WATER Synergiczny efekt zaawansowanych metod utleniania (elektrolizy i ozonowania) zaimplementowany do oczyszczania ścieków z placówek medycznych ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek degradacji farmaceutyków

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Szopińska

Przyznane środki: 149 978 zł

 1. Tytuł projektu: Ocena odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło (WMA) zawierających wysoki procent destruktu asfaltowego (RAP)

Kierownik projektu: dr inż. Cezary Szydłowski

Przyznane środki: 148 900 zł

 1. Tytuł projektu: Identyfikacja wad powierzchni tocznej szyn kolejowych za pomocą sygnałów drganiowych

Kierownik projektu: dr inż. Roksana Licow

Przyznane środki: 149 920 zł

 1. Tytuł projektu: dr inż. Joanna Majtacz

Kierownik projektu: Wpływ stosunku C/N i pH na efektywność jednostopniowego proces częściowej denitryfikacji połączonej z procesem anammox (PD/A) w sekwencyjnym reaktorze biologicznym

Przyznane środki: 149 438 zł

 1. Tytuł projektu: Ocena możliwości i skutków działania mikroplastików (MP) jako nośnika pierwiastków śladowych ze środowiska wodnego w zmiennych warunkach wodnych

Kierownik projektu: dr inż. Aneta Pacyna-Kuchta

Przyznane środki: 147 264 zł

 1. Tytuł projektu: Dostrajanie wzmocnień obserwatorów prędkości w elektrycznych napędach bezczujnikowych

Kierownik projektu: dr inż. Daniel Wachowiak

Przyznane środki: 149 180 zł

 1. Tytuł projektu: Sprzężona analiza dynamiczna interakcji kładki dla pieszych i pieszego dwunożnego

Kierownik projektu: dr inż. Anna Banaś


Przyznane środki: 149 954 zł

 1. Tytuł projektu: Model systemu diagnostyczno-decyzyjnego (D-DSM) opartego na sztucznej inteligencji oceniający wpływ drgań na budynki

Kierownik projektu: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska


Przyznane środki: 149 880 zł

 1. Tytuł projektu: Redukcja emisji NOx ze spalin wodoru przy użyciu promieniowania UV oraz niskoenergetycznych wyładowań elektrycznych

Kierownik projektu: dr inż. Konrad Marszałkowski

Przyznane środki: 133 757 zł

 1. Tytuł projektu: Efektywny pomiar emisji cząstek zużycia z kontaktu ślizgowego

Kierownik projektu: dr inż. Yurii Tsybrii

Przyznane środki: 149 998,30 zł

Centrum Technologii Cyfrowych

 1. Tytuł projektu: Ocena jakości transmisji danych w ruchu w podwodnym kanale wielodrogowym dla wybranych technik modulacji

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Czapiewska

Przyznane środki: 149 978 zł

 1. Tytuł projektu: Optymalizacja niskoemisyjnych mieszanek betonowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Kierownik projektu: dr inż. Patryk Ziółkowski

Przyznane środki: 149 860 zł

 1. Tytuł projektu: Opracowanie metody doboru sztywności zamocowania podatnego przedmiotu obrabianego w zastosowaniu do redukcji drgań podczas frezowania szybkościowego narzędziami smukłymi

Kierownik projektu: dr inż. Natalia Stawicka-Morawska

Przyznane środki: 149 999,38 zł

Centrum BioTechMed

 1. Tytuł projektu: Stymulacja regeneracji tkanki złożonej z wykorzystaniem Folistatyny

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Sass

Przyznane środki: 149 860 zł

 1. Tytuł projektu: Wewnątrzczaszkowe EEG, impulsy neuronowe i pupilometria w detekcji myśli ludzkich

Kierownik projektu: dr JesYs Garcia Salinas

Przyznane środki: 149 550 zł

 1. Tytuł projektu: Wykorzystanie spektroskopii Ramana do badania pigmentów do tatuażu w tkankach oraz efektów ich fotodegradacji

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Karpienko

Przyznane środki: 149 230 zł

 1. Tytuł projektu: Opracowanie aniozotropowego, lepko-hipersprężystego prawa materiałowego do modelowania opony twardej kręgosłupa ludzkiego

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Pachocki

Przyznane środki: 145 320 zł

Centrum Materiałów Przyszłości

 1. Tytuł projektu: Badania eksperymentalne i numeryczne właściwości mechanicznych i piezoelektrycznych kompozytu piezo ulepszonego nanocząstkami w oparciu o koncepcję stopniowaną funkcjonalnie

Kierownik projektu: Mohammad Malikan

Przyznane środki: 149 562,68 zł

 1. Tytuł projektu: Synteza nieosiowa strukturyzowanych elektrod węglowych dla mikroprzepływowych platform elektroanalitycznych

Kierownik projektu: dr Mattia Pierpaoli

Przyznane środki: 149 940 zł

 1. Tytuł projektu: Bądź jak alchemik. Plazmoniczne struktury z nanostopów miedzi i srebra o właściwościach złota do wzmacniania luminescencji

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Łapiński

Przyznane środki: 149 860 zł

 1. Tytuł projektu: Wpływ nanocząstek srebra na właściwości mechaniczne i biologiczne nanokompozytu o osnowie bakteryjnej celulozy: zastosowanie w kardiochirurgii i dermatologii

Kierownik projektu: dr inż. Alicja Stanisławska   

Przyznane środki: 149 744,51 zł

Decyzje oraz karty oceny merytorycznej zostaną Państwu wysłane w terminie do dwóch tygodni.

469 wyświetleń