Ogłoszenie wyników III edycji PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-02

Ogłoszenie wyników III edycji PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES

Palladium
W drugiej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,6 mln złotych. Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu. Realizacja projektów przełoży się na rozwój współpracy uczelni z sektorem prywatnym

W zakończonym naborze 13 najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie:

 

W ramach Centrum EkoTech

1. Tytuł projektu: Budowa innowacyjnego stanowiska badawczego do badania łożysk poprzecznych mocno obciążonych w rzeczywistej skali
Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Litwin (WIMiO)
Przyznane środki: 137 770,40 zł

2. Tytuł projektu: Pomiary uciążliwości zapachowej w sektorze gospodarki komunalnej
Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki (WCh)  
Przyznane środki: 122 504,28 zł

3. Tytuł projektu: Rozbudowa systemu do pomiarów ugięć nawierzchni o moduł do badań zmęczeniowych oraz urządzenie do pomiaru szorstkości nawierzchni 
Kierownik projektu: dr inż. Cezary Szydłowski (WILiŚ)          
Przyznane środki: 121 739,56 zł

4. Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym          
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (WILiŚ)    
Przyznane środki: 129 419,37 zł

5. Tytuł projektu: Zwiększenie zakresu świadczonych usług Mobilnego Laboratorium Badawczego (MLB) o pomiary światłowodowe FBG oraz teledetekcyjne dywizji bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz (WILiŚ)
Przyznane środki: 150 000 zł

6. Tytuł projektu: Rozszerzenie możliwości badawczych laboratorium LINTE^2 do precyzyjnych pomiarów momentu i prędkości obrotowej maszyn elektrycznych małych i średnich mocy        
Kierownik projektu: dr inż. Filip Kutt (WEiA)    

Przyznane środki: 134 870, zł

7. Tytuł projektu: Rozszerzenie usług świadczonych przez Regionalne Laboratorium Budownictwa (RLB) na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych poprzez zwiększenie zakresu kompleksowych badań obiektów budowlanych         
Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (WILiŚ)       

Przyznane środki: 80 901,90 zł

 

W ramach Centrum Materiałów Przyszłości

1. Tytuł projektu: Ręczny spektrometr XRF       
Kierownik projektu: dr inż. Leszek Litzbarski (WEiA)         
Przyznane środki: 114 570 zł

2. Tytuł projektu: System przygotowywania próbek metalograficznych          
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (WCh)    
Przyznane środki:  99 000 zł

 

W ramach Centrum Technologii Cyfrowych

1. Tytuł projektu: Stanowisko badawcze do pomiaru sygnatur magnetycznych modeli okrętów i urządzeń montowanych na okrętach 
Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kostro (WEiA)           
Przyznane środki: 150 000 zł

2. Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa stanowiska do pomiaru natężenia dźwięku o funkcje kalibracji sond natężeniowych i pomiar funkcji HRTF      
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek (WETI)         
Przyznane środki: 89 046 zł

3. Tytuł projektu: Cyfrowa baza tekstur nawierzchni drogowych          
Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Ronowski (WIMiO)       
Przyznane środki: 150 000 zł

 

W ramach Centrum BioTechMed

1. Tytuł projektu: Rozbudowa zespołu aparaturowego do szybkiej analizy składu podstawowego produktów żywnościowych
Kierownik projektu: dr inż. Szymon Mania (WCh)         
Przyznane środki:  123 122,75 zł  

125 wyświetleń