O centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

O centrum

Działania

Zespoły badawcze w obrębie Centrum Materiałów Przyszłości koncentrują się wokół wytwarzania i charakteryzacji innowacyjnych materiałów (m.in. polimerowych i węglowych, nanomateriałów, nadprzewodników oraz wysokotemperaturowych materiałów przewodzących) o szerokim zastosowaniu w przemyśle i medycynie, ale też aeronautyce i oceanotechnice.

Ponadto naukowcy nowego Centrum zajmują się zagadnieniami dotyczącymi technologii wytwarzania i otrzymywania innowacyjnych struktur i przyrządów, recyklingu materiałów oraz metrologii.

Uczestnicy

W obrębie Centrum pracują naukowcy z zakresu inżynierii materiałowej specjalizujący się w tematyce chemii, fizyki i elektroniki ciała stałego, elektrochemii, chemii polimerów, inżynierii biomateriałów, inżynierii powierzchni oraz fizykochemii tworzyw metalowych.

Zespoły badawcze mają już w tym zakresie szereg sukcesów, np. badania dotyczące struktur atomowych i elektronowych oraz składu chemicznego pozwoliły na odkrycie nowych nadprzewodników. Naukowcy opracowali też foto-katalizatory, które umożliwiają utlenianie farmaceutyków niepodatnych na rozkład biologiczny.

Z kolei modyfikacja asfaltów drogowych polimerami pozwoliła na opracowanie szerokiej grupy tzw. lepiszczy (spoiw łączących materiały sypkie w jednolitą masę) polimerowo-asfaltowych, charakteryzujących się lepszą odpornością na czynniki środowiskowe i zmienne warunki temperaturowe.

Efekty

Efektem działania Centrum będzie opracowanie materiałów służących systemom magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (m.in. z farm wiatrowych, paneli słonecznych, etc.), co będzie wyjściem naprzeciw aktualnym trendom na rynku energetycznym oraz wyzwaniom dzisiejszego świata.

Dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej możliwe będzie stworzenie nowych sposobów magazynowania i konwersji nadwyżek energii w innowacyjnych bateriach i superkondensatorach, ale też sposoby wykorzystywania ich w późniejszym czasie za pomocą urządzeń fotowoltaicznych i elektrolizerów.

Prowadzone będą tu też badania nad materiałami węglowymi (w tym diamentopodobnymi), które będzie można stosować w układach biosensorycznych lub do utylizacji zanieczyszczeń. Kolejne zespoły badawcze będą pracować m.in. nad materiałami dla medycyny regeneracyjnej, a także nad materiałami do generacji silnych pól magnetycznych.

Skład Rady Centrum Materiałów Przyszłości 

1. prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński, WETI - Koordynator
2. dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. PG WCh
3. dr hab. inż. Łukasz Piszczyk, prof. PG WCh
4. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG WFTIMS
5. dr inż. Mariusz Szkoda WCh
6. dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG WETI
7. prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk WFTiMS
8. dr inż. Marcin Łapiński WFTiMS
9. dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. PG WFTiMS
10.dr inż. Jakub Karczewski WFTiMS
11.dr hab. inż. Łukasz Skarżyński, prof. PG WILiŚ
12.dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. PG WIMiO
13.dr hab. inż. Michał Wodtke, prof. PG WIMiO