Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych

Lokalizacja:

Gmach Główny, przyziemie (poziom 0), pokój 52, 72-73

Kierownik sekcji:

mgr Natalia Wysmyk
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 52
fax: +48 58 348 65 96

Zadania w zakresie gromadzenia:
 • pozyskiwanie drogą kupna, egzemplarza obowiązkowego, wymiany i darów wydawnictw zwartych, ciągłych, norm w wersji papierowej
 • pozyskiwanie zasobów elektronicznych – czasopism elektronicznych, książek elektronicznych oraz baz danych
 • zakup literatury dla potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni
 • zapewnianie dostępów do subskrybowanych i kupowanych na własność zasobów elektronicznych, zwłaszcza książek elektronicznych, poprzez rozwiązywanie bieżących problemów
 • negocjowanie warunków licencji z dostawcami i wydawcami, współpraca z Biurem Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów PG oraz Działem Radców Prawnych PG
 • organizowanie i uruchamianie testów zasobów online we współpracy z SINT
 • gromadzenie i analizowanie danych dotyczących wykorzystania zasobów elektronicznych, przeprowadzanie analizy kosztów wykorzystania zasobów
 • reprezentowanie biblioteki w konsorcjach
 • prowadzenie sumarycznej i jednostkowej ewidencji wpływających i ubytkowanych materiałów bibliotecznych
 • organizowanie wymiany materiałów bibliotecznych, we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi
 • prowadzenie gospodarki drukami zbędnymi oraz dubletami książek i czasopism
 • prowadzenie rozliczeń majątkowych zbiorów (drukowanych i elektronicznych) we współpracy z Kwesturą PG
 • tworzenie analiz i statystyk zawartości zbiorów bibliotecznych
Zadania w zakresie katalogowania:
 • opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych, pochodzących z bieżącego wpływu
 • współtworzenie katalogu centralnego zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT, poprzez tworzenie nowych
  i modyfikację już istniejących rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych
 • tworzenie rekordów egzemplarza dla rekordów bibliograficznych
 • katalogowanie retrospektywne
 • aktualizowanie danych katalogu komputerowego, w trosce o ich spójność z katalogiem NUKAT
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu katalogowania
 • wprowadzanie metadanych książek elektronicznych zakupionych na własność do katalogu lokalnego
Zadania dodatkowe:
 • promocja zasobów i usług biblioteki
 • współpraca z Działem Promocji PG oraz Biurem Politechniki Otwartej w zakresie promocji Uczelni oraz Biblioteki PG
Pracownicy:
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny