Biuro Biblioteki PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Biblioteki PG

Lokalizacja:

Gmach Główny, parter, pokój 100/1/2

Kontakt:
Kierownik biura:

Bożena Szuszkowska
telefon: +48 58 347 27 58
e-mail: bozena.szuszkowska@pg.edu.pl

Zadania:
  • obsługa administracyjna Biblioteki PG: realizacja zadań kancelaryjnych; prowadzenie spraw osobowych pracowników; prowadzenie spraw finansowo-rozliczeniowych Biblioteki PG, realizacja zamówień publicznych dla Biblioteki PG; oraz administrowanie projektami realizowanymi przez Bibliotekę PG
  • wsparcie Dyrektora Biblioteki w procesie gospodarowania majątkiem Biblioteki PG oraz w nadzorze nad pomieszczeniami znajdującymi się w dyspozycji Biblioteki PG
  • współpraca krajowa i międzynarodowa
  • działalność promocyjna i organizacja wydarzeń: konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw itp.
  • opracowywanie sprawozdawczości i analiz
Pracownicy:
Specjalista
Samodzielny referent administracyjny
specjalista ds. administracji
specjalista ds. administracji
Specjalista ds. finansów