Biuro Biblioteki PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Biblioteki PG

Lokalizacja:

Gmach Główny, parter, pokój 100/1

Kontakt:
Zadania:
  • realizacja zadań kancelaryjnych
  • prowadzenie spraw osobowych Pracowników Biblioteki PG
  • prowadzenie spraw księgowych – rozliczenia finansowe Biblioteki PG
  • prowadzenie zamówień publicznych dla Biblioteki PG
  • nadzór i gospodarowanie majątkiem Biblioteki PG
  • obsługa Dyrektora Biblioteki PG - realizacja zadań asystenckich
  • obsługa administracyjna projektów realizowanych przez Bibliotekę PG
  • prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej
  • działalność promocyjna i organizacja wydarzeń: konferencje, seminaria, warsztaty, wystawy
  • obsługa interesantów i spotkań wewnętrznych
Pracownicy:
specjalista ds. administracji
specjalista ds. administracji
specjalista ds. administracji
Samodzielny referent administracyjny
p.o. Dyrektora
Specjalista ds. finansów