Lokalizacja:

Gmach Główny, parter (poziom 100), pokój 100/6-7

Kontakt:
Kierownik sekcji:

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl

Zadania:
  • udzielenie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych na bazie zasobów drukowanych i elektronicznych biblioteki oraz innych źródeł elektronicznych
  • działalność szkoleniowa w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji
  • opracowywanie szkoleń online dla studentów w ramach kompetencji informacyjnych I i II stopnia
  • wsparcie naukowców w zakresie wymogów instytucji finansujących badania naukowe odnośnie publikowania w modelu Open Access oraz zarządzania i udostępniania danych badawczych
  • zwiększanie świadomości oraz podnoszonie kompetencji pracowników Uczelni w zakresie komunikacji naukowej i Otwartej Nauki poprzez przygotowywanie materiałów informacyjnych, prowadzenie konsultacji, szkoleń i webinariów, a także promocję najnowszych rozwiązań w tym obszarze np. podczas obchodzonych na całym świecie wydarzeń , np. Open Access Week czy też Love Data Week
  • zarządzanie stroną internetową Biblioteki (redakcja oraz aktualizacja treści, tworzenie i modyfikowanie struktury strony, nadzór nad spójnym i zgodnym z regulacjami Uczelni stylem wizualnym umieszczanych na stronie elementów graficznych przeprowadzanie okresowych audytów i gromadzenie statystyk odwiedzin)
  • udostępnianie norm w wersji elektronicznej i drukowanej oraz prac doktorskich przed obroną w Archiwum norm
  • promocja zasobów i usług informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę
  • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych
  • przygotowywanie okresowych sprawozdań i statystyk
Pracownicy:
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Młodszy bibliotekarz