Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej

Lokalizacja:

Gmach Główny, parter (poziom 100), pokój 100/6-7

Kontakt:
Kierownik sekcji:

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 24 01

Zadania:
 • udzielenie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych na bazie zasobów drukowanych i elektronicznych biblioteki oraz innych źródeł elektronicznych
 • działalność szkoleniowa w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji
 • opracowywanie szkoleń online dla studentów w ramach kompetencji informacyjnych I i II stopnia
 • poradnictwo i działalność szkoleniowa w zakresie otwartego modelu komunikacji naukowej Open Access, Open Data
 • redagowanie i edycja strony internetowej Biblioteki
 • organizacja funkcjonowania Czytelni Norm, Baz Danych i Informacji Naukowej w pełnym zakresie (tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów)
 • udostępnianie norm w wersji elektronicznej i drukowanej
 • udostępnianie prac doktorskich przed obroną
 • administrowanie subskrybowanymi bazami danych i czasopismami elektronicznymi
 • organizowanie zdalnego dostępu do elektronicznych źródeł informacji i naukowych baz danych
 • współpraca z wydawcami w ramach promocji baz danych poprzez organizowanie dostępów testowych i szkoleń
 • promocja zasobów i usług informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę
 • współpraca z Działem Promocji PG w obszarze marketingu i promocji uczelni wśród młodzieży
 • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i statystyk
Pracownicy:
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz