Lokalizacja:

Gmach Główny, przyziemie (poziom 0), pokój 52, 72-73

Kierownik sekcji:

mgr Izabela Zlot
telefon: +48 58 347 18 39
e-mail: izabela.zlot@pg.edu.pl

Zadania w zakresie gromadzenia:
 • pozyskiwanie drogą kupna, egzemplarza obowiązkowego, wymiany i darów wydawnictw zwartych, ciągłych, norm w wersji papierowej
 • realizowanie zamówień na zakup publikacji dla potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni
 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych i ich inwentaryzacja
 • tworzenie analiz i statystyk dotyczących zawartości zbiorów bibliotecznych
 • promocja zasobów i usług Biblioteki
Zadania w zakresie katalogowania:
 • współkatalogowanie książek i czasopism w systemie Alma i współtworzenie DBN we wspólnym środowisku katalogowym Biblioteki Narodowej
 • udostępnianie informacji o posiadanych zbiorach drukowanych i elektronicznych poprzez tworzone portfolia i kolekcje tematyczne w wyszukiwarce Primo
Elektroniczne źródła informacji:
 • pozyskiwanie zasobów elektronicznych – czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych
 • zapewnianie dostępów do subskrybowanych i kupowanych na własność zasobów elektronicznych
 • negocjowanie licencji i umów z dostawcami zasobów elektronicznych
 • negocjowanie umów dotyczących usługi publikowania otwartego
 • wdrażanie programów publikowania otwartego na Uczelni
 • monitorowanie i ocena użytkowania; analizowanie danych dotyczących użytkowania w celu oceny wartości i wpływu zasobów elektronicznych
 • reprezentowanie Biblioteki w konsorcjach
Pracownicy:
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny